Puheet

Puhe Arkadia-seuran keskustelutilaisuudessa uudesta arkkitehtuuri- ja designmuseosta

Design ja arkkitehtuuri ovat merkittävä osa Suomen ja Helsingin menestystä. Alan museoiden tilahaasteita on yritetty ratkoa vuosikausia, ilman että siinä on onnistuttu. Huolimatta siitä, että kyseessä ovat valtion erikoismuseot, Helsinki näkee investoinnin museoiden tulevaisuuteen kaupungille kannattavana ja ymmärtää, että tulevaisuudessa tällaisia merkittäviä kulttuurihankkeita voidaan todennäköisesti toteuttaa vain ns. hybridimallilla, jossa mukana on useampi taho.

Kaupungin ja valtion yhteisenä tavoitteena on kehittää museoiden toimintaedellytyksiä siten, että museoiden toiminnan vaikuttavuus ja näkyvyys lisääntyvät. Hanke on joka tapauksessa kallis ja perusteellinen selvitysvaihe takaa sen, että hankkeen pohja suunnitellaan hyvin. Tässä vaiheessa on selvitettävä, onko hankkeelle ylipäätään onnistumisen edellytyksiä ja millaisella konseptilla museo voisi toimia. Kaupunki ei ole vielä sitoutunut toteuttamaan hanketta. Mahdolliset päätökset jatkosta tehdään vasta, kun käynnissä oleva selvitystyö on valmis.

Helsingin tavoitteena on saada kaupunkiin aktivoiva, inspiroiva ja ravisteleva uusi kohde kaupunkilaisille sekä kansainvälisesti vetovoimainen kohde matkailijoille. Uusi museo olisi parhaimmillaan kaupungin käyntikortti maailmalle. Lisäksi on tärkeää, että museosta tulisi muotoilun ja arkkitehtuurin ekosysteemin kehittäjä, jonka kautta syntyisi uusia työpaikkoja, koulutuspaikkoja, tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä aloille.

Helsinki on moderni, dynaaminen ja elävä kaupunki, joka luo maailmanluokan mahdollisuuksia itsensä toteuttamiselle ja hauskalle elämälle yhdistäen ne turvallisiin, luotettaviin ja toimiviin puitteisiin. Haluamme tarjota asukkailleen parhaat mahdolliset urbaanin elämän edellytykset ja pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Vetovoiman kasvattamisessa tunnettuuden kehittyminen on tärkeää – mutta sen pitää perustua aidoille ja tosille tarinoille. Helsingin strategia perustuu osittain siihen, että kaupunkiin kehittyy kiinnostava ja elinvoimainen kulttuurin ekosysteemi joka perustuu paikalliseen osaamiseen. Näistä näkökulmista katsoen uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo olisi kaupungille parhaimmillaan ainutkertainen mahdollisuus.