Blogi

Hakemus Helsingin ensimmäiseksi pormestariksi

Hyvät helsinkiläiset,
Hyvät Helsingin kokoomuksen päättäjät,

Lähestyn teitä huhtikuun 9. päivänä järjestettävien kuntavaalien tiimoilta.

Uskon, että moni teistä on sitä mieltä, että politiikka näyttää näinä päivinä sekavalta ja aika ajoin masentavalta. Ymmärrän myös huolenne siitä, mitä yhä epävarmempi maailmanmeno tuo tullessaan. Uskon kuitenkin, että jaatte käsitykseni siitä, että asumme hyvässä kaupungissa, yhdessä maailman parhaista. Kevään kunnallisvaaleissa ratkaistaan jatkuuko hyvä kehitys – pysyykö kaupunki dynaamisena, vetovoimaisena ja turvallisena.

Olen lähes koko aikuisikäni toiminut teidän helsinkiläisten palveluksessa, mitä erilaisimmissa tehtävissä. Kun Helsingin johtamisjärjestelmää nyt uudistetaan, on monella tapaa luontevaa, että lähtisin tavoittelemaan Helsingin pormestarin tehtävää.

Otin pari vuotta sitten vastaan tärkeän kansainvälisen tehtävän. Työ maailman suurimman julkisen pankin, Euroopan investointipankin, varapääjohtajana on ollut todella mielenkiintoista ja antoisaa. Kynnys hakeutua muihin tehtäviin kesken nelivuotisen määräaikaisen pestini, on korkea.

Olen tästä huolimatta päätynyt hakemaan Helsingin kokoomuksen pormestariehdokkuutta. Tähän minua motivoi muutama keskeinen syy:

  1. Globaali kilpailu on muuttumassa valtioiden välisestä kisasta yhä vahvemmin kaupunkien ja kaupunkiseutujen väliseksi mittelöksi. Helsinki on yhä keskeisemmässä asemassa koko Suomen kilpailukyvyn luojana ja hyvinvoinnin tuojana. Helsinki on maamme ainoa metropoli siihen liittyvine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Helsingin johdossa voi tehdä merkityksellistä työtä niin kaupungin ja sen asukkaiden kuin koko Suomen hyväksi.
  2. Liberaali demokratia on kriisissä. Länsimaisia arvoja haastetaan, nationalistiset virtaukset vahvistuvat, populismi jyllää. Elämme vaikeita aikoja. Vastuullista demokratiaa on noustava puolustamaan juuri nyt. Kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja lähimmäisten kunnioittamista on jaksettava edistää. Yhteistyökykyinen, hyvään harkintaan perustuva, mutta samalla määrätietoinen päätöksenteko on sitä tärkeämpää mitä vakavammin demokratia on uhattuna.
  3. Helsinki on iso monialakonserni. Kaupunki on maan suurin työnantaja, jolla on 38.000 työntekijää. Kaupungin toimintakulut ovat 5,5 miljardia ja taseen loppusumma 17 miljardia euroa. Konserniin kuuluu 83 tytäryhteisöä. Helsinki ei ole yhden asian liike, vaan elävän elämän melkein kaikilla alueilla vaikuttava pieni jättiläinen. Ja se on sitä, vaikka sote siirtyisi kaupungilta pois. Uuden johtamisjärjestelmän sisäänajo on jo itsessään valtava myllerrys. Erityisesti kaupungin ensimmäisen pormestarin toimessa on kyse paitsi kaupungin poliittisesta johtajuudesta myös merkittävästä operatiivisesta tehtävästä.

Helsinki on hienon maamme hieno pääkaupunki, jonka johtaminen edellyttää monipuolisuutta ja laaja-alaisuutta, kansainvälistä otetta, sosiaalista mielenlaatua ja päättäväisyyttä. Uskon, että minulla on tähän kunniakkaaseen tehtävään riittävästi kokemusta ja kertynyttä osaamista, tarvittavat kotimaiset ja ulkomaiset verkostot sekä aina hyödyllistä itsenäisyyttä ja itsepäisyyttä.

Olen toiminut Helsingistä valittuna kansanedustajana kaksitoista vuotta ja ministerinä lähes seitsemän vuotta. Molemmat ministerikokemukseni, niin asunto- kuin elinkeinoministerinä, ovat Helsingin tulevan menestyksen kannalta keskeisiltä sektoreilta. Helsingin kaupunginvaltuustossa olen istunut vajaat yhdeksäntoista vuotta. Helsingin kaupunginhallituksessa vierähti aikanaan kuusi ja puoli vuotta ja sen puheenjohtajanakin kaksi vuotta.

Kreikkalainen filosofi Aristoteles totesi jo aikoja sitten osuvasti: ”Ihmiset muuttavat kaupunkiin hankkiakseen työtä ja elantoa, mutta jäävät sinne elääkseen hyvän elämän”. Tästä on kyse yhä tänä päivänäkin. Politiikan tärkeimpiä tehtäviä on luoda edellytyksiä työn hankkimiselle ja elannon tarjoamiselle kaikille, mutta ennen kaikkea hyvälle, hauskalle ja virikkeelliselle elämälle.

Uskon, että olen aiemmissa tehtävissäni ainakin jonkinmoisella menestyksellä onnistunut edesauttamaan työn ja elannon saamista vaikkapa turkulaisille telakkatyöläisille sekä ihmisarvoisen elämän luomista muun muassa maamme pitkäaikaisasunnottomille. Olen myös, joskus näyttävästikin, taistellut minulle tärkeän eurooppalaisen kaupunkikulttuurin edistämiseksi.

Matka on kuitenkin vielä kesken. Ihmiset muuttavat edelleen kaupunkeihin. Helsinki ei ole vielä valmis. Työ muuttaa kovaa vauhtia luonnettaan. Liian moni voi vielä huonosti. Helsinginkin on elettävä vahvasti ajassa ja uusiuduttava.

Kaupungin ykkösjohtajuus henkilöityy pormestarimalliin siirtymisen myötä jatkossa vahvemmin, hyvässä ja pahassa. Olen syntynyt Helsingissä ja asunut täällä koko sen ajan, kun olen Suomessa majapaikkaa pitänyt. Tunnen kaupungin, sen mielenlaadun, sen ulapat ja karikot. Siinä sivussa on muutama roso tarttunut omaankin naamaan.

Satavuotiaan Suomen etu on vahva Helsinki. Helsinki tarvitsee puolustajansa ja ylimmän etujensa ajajan. Helsinki tarvitsee vastuullisen kehittäjänsä ja edistyksellisen uudistajansa. Helsinki tarvitsee hötkyilemätöntä täysjärkisyyttä. Teidän helsinkiläisten tehtävänä on päättää kenellä on parhaat edellytykset tämän työn johtamiseen seuraavan neljän vuoden ajan.

Helsingin kokoomus asettaa pormestariehdokkaansa 16.2. Olen tähän tehtävään käytettävissä.

Ystävällisin terveisin,
Luxemburgissa 7.2.2017
Jan Vapaavuori