Blogi

Raportti: Digitalisaatio muuttaa palvelusektoria voimakkaasti

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Digitalisaatio vaikuttaa palvelusektoriin yhtä voimakkaasti kuin teollisuuteen. Se lisää tuottavuutta ja muuttaa kilpailuoloja. Vaikka digitalisaatio ja sen myötä tuottavuuden kasvu vähentää työvoiman tarvetta monilla nykyaloilla, avaa se samalla uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, joille voi syntyä uusia työpaikkoja.

Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön 30.3.2015 julkaistussa raportissa ”Palvelutalouden murros ja digitalisaatio – Suomen kasvun mahdollisuudet”.

Raportti nostaa yksityisen palvelusektorin Suomen hyvinvointia koskevan keskustelun keskiöön ja toimii keskustelunavauksena siitä, miten digitalisaatio muuttaa palvelusektoria ja miten politiikkatoimien avulla olisi mahdollista tukea käynnissä olevaa murrosvaihetta.

– Koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen on suunnattava riittävästi voimavaroja. Suomesta ja Euroopasta pitäisi pyrkiä rakentamaan paras paikka yrityksille innovoida ja pyrkiä maailmanlaajuisten menestystarinoiden synnyttämiseen. Samalla on tärkeää välttää ylisääntelyä, joka tukahduttaisi uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämistä, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori totesi julkistamistilaisuudessa.

Yksityinen palvelusektori muodostaa keskeisen osan kansantaloudestamme. Siksi tuottavuuskehityksen ydinkysymys on, miten palveluyritykset hyödyntävät toiminnassaan mittakaavaetuja ja pääsevät kiinni palveluliiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. Samalla on muistettava, että myös kotimarkkinoilla toimivat palveluyritykset ovat merkittäviä työllistäjiä, joiden toimintaedellytysten kehittämistä ei saa unohtaa.

Keskeisimpiä ovat yritysten omat toimet niiden kilpailukyvyn edistämisessä, tuotteiden lisäarvon kasvattamisessa ja digitalisaation mahdollisuuksiin tarttumisessa.

Raportin ovat laatineet osana TEM:n palvelu- ja digitaalisen liiketoiminnan hanketta Etlatieto Oy, McKinsey & Company, VTT Oy, DIGILE Oy ja Tekesin SERVE-ohjelman vastuuhenkilöt. Raportti on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:
kaupallinen neuvos Pekka Lindroos, TEM, p. 029 506 3597 ylitarkastaja Eija Laineenoja, TEM, p. 029 504 7099