Blogi

Vapaavuori: Finnveralla hyvät mahdollisuudet vastata suomalaisten yritysten vientihaasteisiin

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n kotimaan ja viennin rahoituksen riskinottokykyä sekä valtuuksia on osana hallituksen kasvuponnisteluja korotettu merkittävästi, jotta Suomen talous saataisiin nostettua kasvu-uralle. Hitaan talouskasvun lisäksi osa suomalaisyrityksistä kärsii erityisesti Venäjälle suuntautuvan viennin vaikeuksista Ukrainan epävakaan tilanteen jatkuessa.

Vientiyritysten rahoitustarjonnan parantamiseksi vientitakuiden enimmäismäärä on nostettu 12,5 md. eurosta 17 mrd. euroon ja vientiluottojen enimmäisvaltuus korotettu 3 mrd. eurosta 7 mrd. euroon. Lisäksi vientitakuiden erityisriskinottoa on jo aikaisemmin laajennettu. Kotimaan rahoituksen osalta aloittavien, kasvavien ja kansainvälistyvien pk-yritysten rahoitusta on jo aiemmin lisätty valtion luotto- ja takaustappiokorvausosuuden nostona 75 prosenttiin valtakunnallisesti.

Finnveran tarjoama viennin rahoitus on usein tärkeä osa suomalaisten yritysten Venäjälle suuntautuvan viennin rahoituksesta. Venäjälle kohdistuneet vastuut muodostavat noin 10 prosenttia Finnveran vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan kokonaisvastuista. Finnvera voi olla edelleenkin kattamassa sekä poliittista että kaupallista riskiä vientikaupoissa Venäjälle. Voimassa olevat sanktiot ovat kuitenkin vaikuttaneet myös vientikauppoja rahoittavien luotto- ja rahoituslaitosten toimintaan. Suomi ja Finnvera noudattavat EU:ssa hyväksyttyjä sanktioita ja Finnvera arvioi mahdollisuuden osallistua vientihankkeiden rahoitukseen tapauskohtaisesti.

– Finnveralla nyt käytössä olevat resurssit ja uudet instrumentit ovat merkittävästi laajemmat kuin vuonna 2008 talouskriisin vuoksi määräaikaisesti käyttöön otettu suhdannerahoitusohjelma. Hallitus on monin eri tavoin määrätietoisesti kehittänyt Finnveran keinovalikoimaa, jotta valtion erityisrahoituslaitos voi osaltaan tehdä kaikkensa nykyisessä monella tapaa erittäin haasteellisessa tilanteessa, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

Kokonaisuuden kannalta tärkeä uudistus on myös syyskuun alussa voimaantuleva lakimuutos, joka mahdollistaa Finnveran vientiä edistävien kotimaisten investointien takaamisen nykyistä laajemmin. Hallitus linjasi kesällä, että Finnveran mahdollisuuksia rahoittaa keskisuurten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä laajennetaan nykyisestä myös EU:n pk-määritelmää suurempiin, enintään 1500 työntekijän yrityksiin. Lisäksi tarkoitus on käynnistää jälleenrahoitustakausjärjestelmä, jonka puitteissa Finnvera voi taata luotto- ja rahoituslaitosten varainhankintaa suomalaisyritysten vientikaupoille.

Riskinoton lisääminen ja rahoituksen laajentaminen vastaavat myös yritysten Venäjän vaikutusten vuoksi vaikeutuneen rahoitustilanteen helpottamiseen. Vienninrahoituksen lisäksi Finnvera voi rahoittaa suomalaisviejien käyttöpääoman tarvetta, mikä voi johtua muun muassa Venäjälle suuntautuneen viennin vaikeutumisesta. Tilanteen kehittymistä seurataan työ- ja elinkeinoministeriössä aktiivisesti.

– Monien päällekkäisten taloushaasteiden maailmassa Suomen on omalta osaltaan tehtävä kaikki mahdollinen ylläpitääksemme vientiyritystemme toimintaedellytyksiä, minimoitava vaikeana aikana syntyvät vahingot ja luotava edellytykset sille, että suomalaisyrityksetkin pääsevät kasvuun kiinni kriisin hellittäessä ja maailmanmarkkinoiden kääntyessä kasvu-uralle, ministeri Vapaavuori sanoo.

– Suomen taloustilanne on monella tapaa erittäin vaikea. Ukrainan kriisin heijastusvaikutukset Venäjän kauppaamme hankaloittavat tilannetta entisestään. On tärkeää, että tässä tilanteessa kaikki liikenevät resurssit ohjataan yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen ja pohjan luomiseen kasvulle ja elinkeinorakenteemme uudistumiselle, elinkeinoministeri Vapaavuori päättää.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Laura Manninen, p. 050 361 7511