Blogi

Kokoomustakin on uudistettava

Kokoomus on valtavan hieno kansanliike, johon meillä puolueaktiiveilla on vahva tunneside, jokaisella omanlaisemme.

Meistä jokaisella on oma syymme kuulua Kokoomukseen. Tapoja osallistua on myös monia. Samalla tavalla kuin Suomi on alueidensa summa, myös Kokoomus on jäsentensä summa. Työskentely Kokoomuksen ja sen kaikkien jäsenten, kentän, kanssa ei ole puheenjohtajalle tai puoluejohdolle mikään kampanja vaan jatkuvaa, normaalia työtä.

Puheenjohtajan tuntuma Kokoomuskenttään sekä keskustelu ja kuuntelu on tärkeää – vain sitä kautta kansanliikkeemme voi kokonaisuutena vaikuttaa. Olen tähän osaltani erittäin sitoutunut. Pelkkä kiertäminen ei kuitenkaan riitä. Yhtä olennaista on se, miten hyödynnetään reissuilla kuultu ja opittu.

Kansanliikkeessämme on valtava määrä osaamista. Meillä on jatkossakin oltava monipuolisesti mahdollisuuksia osallistua. Tekemistä riittää niin sosiaalisen median guruille, poliittisten sisältöjen luojille kuin väsymättömille, tuulta ja tuiskua kerta toisensa jälkeen uhmaaville kenttä- ja vaalityön sankareille.

Järjestötyön lisäksi meitä Kokoomuksen jäseniä yhdistää halu vaikuttaa yhteisiin asioihin, tehdä politiikkaa. Tämä potentiaali pitää saada jatkossa aiempaa paremmin hyödynnettyä. Keino tähän on toimiva ohjelmatyö.

Tavat, joilla teemme ohjelmatyötä eivät valitettavasti vastaa tämän päivän tarpeisiin. Vanha malli, jossa pienellä porukalla valmistellaan ohjelmaluonnoksia puoluehallitukselle ja sieltä joko puoluevaltuustolle tai puoluekokoukselle hyväksyttäväksi ei enää riitä. Se ei vastaa jäseniemme odotuksiin ja haluun vaikuttaa.

Meidän onkin avattava rohkeasti ohjelmatyön valmistelua yhdistysten ja sitä kautta jäsenten suuntaan. Modernit työvälineet antavat mahdollisuuden tehdä työtä yhdessä niin, että kentällä oleva tieto ja taito tulevat parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä yhteiskunnan sekä Kokoomuksen parhaaksi.

Toteutetaan digitaalinen vallankumous Kokoomuksen ohjelmatyön valmistelussa!

Uusien, laajasti meitä kokoomuslaisia mukaansa tempaavien toimintatapojen käyttöönotto ei tarkoita nykyisten puolueessa toimivien verkostojen lakkauttamista. Pidän verkostoja hyvänä innovaationa, jota kannattaa jatkojalostaa ja kehittää. Verkostot ovat politiikan osaamisen ydintä, lisätään siis niiden sisällöntuotannon määrää ja arvoa.

Pidemmän aikavälin politiikan valmisteluun osallistuvien määrää on laajennettava. Liian pieni joukko pääsee nykyisin osallistumaan puolueen agendan luomiseen. Puoluetoimiston kokoamat, ministereiden avustajista ja ryhmäkanslian poliittisista sihteereistä pääosin koostuvat valmistelutiimit eivät ole oikea eivätkä missään tapauksessa riittävä ratkaisu kansanliikkeen ohjelmatyön valmisteluun.

Toimikuntajärjestelmän uudelleen virittämisen kautta jäsenistön osaamispotentiaalia voidaan hyödyntää paremmin. Verkostojen kautta ohjelmatyötä on mahdollista jalkauttaa myös alueellisilla, osallistavilla seminaareilla. Kansallisen sivistysliiton osaamista tulee hyödyntää tämän kaltaisten seminaarien työskentelytapojen uudistamisessa. Samoin on syytä vahvistaa sähköisten viestintävälineiden sekä Nykypäivän roolia jäsenistön tavoittamisessa.

Vaalimenestyksemme ja järjestömme nykyinen tehokkuus on eri puolilla Suomea asuvien aktiivien työn tulosta. Järjestökoneistomme on tasolla, josta muut puolueet voivat vain uneksia. Silti parhaankin pitää mennä eteenpäin. Vahva uusiutumishalu ja -kyky ovat myös Kokoomus-järjestön menestyksen paras tae.