Blogi

Valtio hankki omistukseensa enemmistön arktisesta erityisosaajasta Aker Arcticista

Työ- ja elinkeinoministeriö
Tiedote

Valtion pääomasijoitusyhtiö Suomen Teollisuussijoitus Oy on 17.12.2013 ostanut STX Finland Oy:ltä enemmistöosuuden eli 66,4 prosenttia Aker Arctic Technology Oy:n (Aker Arctic) osakekannasta.
Aker Arctic on maailman johtava arktisten alueiden merilogistiikan ja offshore-teollisuuden ratkaisuja sekä erilaisia arktisia aluksia kehittävä suunnitteluyhtiö.

Yhtiön muut omistajat ovat tasaosuuksin Finnish ABB Oy ja norjalainen Aker Engineering and Technology AS.

Valtion osalta kauppahinta osakkeista on 9.3 milj. euroa. Hankinta toteutetaan kaupallisin ehdoin pohjautuen ulkopuolisen asiantuntijan tekemään arvonmääritykseen. Samassa yhteydessä myös vähemmistöomistajat lisäävät omistustaan Aker Arcticista yhtäläisin kauppaehdoin valtion hankinnan kanssa.

– Arktisen merenkulun odotetaan lisääntyvän huomattavasti tulevien vuosien ja vuosikymmenten kuluessa. Maailman johtavana arktisia ratkaisuja kehittävänä suunnitteluyhtiönä Aker Arcticilla on hyvät mahdollisuudet saada merkittävä markkinaosuus toimialalla. Tällä on luonnollisesti myös positiivinen vaikutus yhtiön arvoon pitkällä aikavälillä. Siksi pidän kauppaa varsin onnistuneena valtion kannalta, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on viime kuukausina aktiivisesti kartoittanut mahdollisuuksia turvata yhtiön osaamisen säilyminen ja edelleen kehittyminen Suomessa. Yhtiössä olevan osaamisen, kuten esimerkiksi teollisoikeuksien, siirtyminen pois Suomesta olisi merkinnyt vakavaa takaiskua koko suomalaisen arktisen meriteollisuuden tulevaisuuden kehittämiselle.

– Valtiolla on erityinen intressi myötävaikuttaa siihen, että keskeistä arktista tietotaitoa edustavalle Aker Arcticille löydetään ainutlaatuisen osaamisen säilyttävä ja tulevaisuuden kehitykselle avoin omistuspohja. Globaalisti käytössä olevien kaupallisten sovellusten lisäksi yhtiön osaamista voidaan hyödyntää myös Suomen puolustusvoimien apuna. Yhtiössä oleva osaaminen ja sen hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa, kun Suomen arktista strategiaa sekä TEM:n asettaman Meriteollisuus 2020 -työryhmän esityksiä toteutetaan, Vapaavuori mainitsee.

Aker Arcticiin on kertynyt keskeisin suomalainen meriosaaminen. Yhtiö on luonut lukuisia menestyksekkäitä laivakonsepteja arktiseen merenkulkuun, muun muassa maailman ensimmäisen ns. vinojäänmurtajakonseptin, joka on parhaillaan rakenteilla Arctech Helsinki Shipyard Oy:n telakalla. Aker Arctic on myös mukana suunnittelemassa sekä Kanadan että Kiinan uusia polaarijäänmurtajia.

Maailmanlaajuisesti huippuluokan arktisen osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen on Suomella tärkeää useasta syystä, esimerkiksi arktisen liiketoiminnan kehittämisen sekä huoltovarmuuskysymysten kannalta. Aker Arcticilla nähdään olevan tulevina vuosina liiketoiminnassaan lupaavia kasvunäkymiä mm. Koillisväylän avautumisen myötä.

– Yhtiön toiminta vahvistaa myös laajemmin Suomen meriteollisuusklusteria ja sen tulevaisuuden näkymiä vahvoilla ja kilpailukykyisillä erityisosaamisalueilla. Sekä suomalaisen arktisen että meriteollisuusosaamisen säilyttämisen kannalta on tärkeää, että Aker Arcticissa oleva huippuosaaminen sekä myös pitkät ja menestyksekkäät liikesuhteet kansainvälisille markkinoille säilyvät suomalaisen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan piirissä, ministeri Vapaavuori sanoo.

STX Finlandin rahoitustilanteen vakauttamisesta uusi sopimus

Telakkapuolella STX Finlandin rahoitustilanne on aiemmin keväällä 2013 saavutetusta rahoitusratkaisusta ja syyskuussa käynnistetystä uudelleenjärjestelystä huolimatta jatkunut epävakaana jo pidemmän aikaa. Syksyn aikana päivitetyt kustannuslaskelmat ovat osoittaneet merkittäviä lisärahoitustarpeita.

STX Finland Oy:n tilanne on siten muuttunut, että aiemmin keväällä 2013 sovitun TUI-alusten rahoituspaketin ei enää katsottu olevan kestävällä pohjalla. Telakan rahoitusta onkin viime kuukausien aikana pyritty järjestelemään uudelleen, lähinnä rahoittajien ja risteilyalusten tilaajan toimesta. Asiasta on käyty neuvotteluja, jonka tuloksena eri osapuolet sitoutuivat 13.12.2013 merkittävään lisärahoitukseen sekä jo sovittujen rahoituserien aikaistamiseen – yhteensä useilla kymmenillä miljoonilla euroilla.

Aker Arctic Oy:n osakehankinta luetaan osaksi rahoitusjärjestelyä, sillä kauppahinta parantaa osaltaan telakkayhtiön rahoitusasemaa.

Muilta osin keväällä sovittu rahoituspaketti säilyy valtion puolelta ennallaan. Tässä yhteydessähän valtio sitoutui myöntämään yhteensä 31 miljoonaa euroa laivanrakennuksen innovaatiotukea sekä hankkimaan Turun telakan maa-alueen omistukseensa. Innovaatiotuista on tähän mennessä maksettu 21,8 miljoonaa euroa ja telakan maa-alue siirtynyt valtion omistukseen.

Neuvottelutulos varmistaa myös valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveralle mahdollisuuden taata TUI2-alusta koskeva rakennusaikainen rahoitus.

STX Finland Oy:n rahoitusta koskevat yksityiskohdat ovat muilta osin liikesalaisuuden piirissä.

Vastaa