Blogi

Kauppakeskus Akseli elävöitti Mikkelin keskustaa

Kauppakeskuskeskustelu on jälleen viime päivinä käynyt kuumana. Ympäristöministeriö jätti nimikirjoituksellani viime viikolla vahvistamatta Kuninkaanportin asiaa koskevan merkinnän Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa. MTV:n 45 minuuttia -ohjelma puolestaan käsitteli Lempäälän Ideaparkin syntyhistoriaa.

Keskustelussa meni jälleen kerran puurot ja vellit pahasti sekaisin – osin vahingossa, osin tahallaan.

Kun ympäristöministeriö vahvistaa maakuntakaavan, se ei ota, eikä lain mukaan voikaan ottaa kantaa siihen, onko kaava hyvä vai huono, vaan ainoastaan siihen, onko se lainmukainen. Tätä korostaa sekin, että ministeriön päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tuomioistuin ratkaisee nämä asiat siis lopullisesti, ei ministeri tai ministeriö. Oma roolini tässä työssä on siis puhtaasti laillisuuslinjan puolustaminen.

Kokonaan toinen asia on, että puolustan voimassaolevaa lakia mielelläni.

Keskeisin laillisuusargumentti liittyy keskusten ilmastovaikutuksiin. Mitä isommasta kauppakeskittymästä on kyse, sitä enemmän se aiheuttaa asiakasvirtoja ja sitä tärkeämpää on hankkeen sijainti yhdyskuntarakenteessa. Liikennettä ei voi kokonaan eliminoida, mutta keskuksen sijainnilla on merkittävä vaikutus siihen, kuinka paljon liikennettä syntyy ja myös siihen, miten liikkuminen tapahtuu.

Toinen vähemmälle huomiolle jäänyt tulokulma liittyy lähipalvelujen puolustamiseen. Väestön ikääntyessä tämän näkökulman merkitys vain korostuu.

Kolmas tulokulma liittyy kaupunkikeskustojen elävänä pitämiseen. Tavallaan kyse on eurooppalaisen elämänmuodon puolustamisesta. Tästä näkökulmasta minua ilahdutti kovasti myös viime viikolle ajoittunut kauppakeskusyhdistyksen vuoden kauppakeskusvalinta. Perustellessaan kauppakeskus Akselin valintaa vuoden kauppakeskukseksi yhdistys kiinnitti jo otsikossa huomiota siihen, että se elävöitti Mikkelin keskustaa. Tämä on hieno asia.

Osakseni saamassani kritiikissä minun on väitetty puolustavan Helsingin keskustaa. Niin minä osin teenkin. Huomattavasti enemmän olen kuitenkin huolissani pienempien kaupunkiemme keskustojen elinvoimaisuudesta. Helsingin keskusta tulee kokonsa, suurten turistivirtojen ja poikkeuksellisen hyvien liikenneyhteyksien takia aina pärjäämään. Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla väärin sijoitetut massiiviset pelto- ja moottoritienvarsimarketit voivat olla aivan eri tavalla kohtalokkaita.