Blogi

Taantumasta toipuminen voi kestää pitkään

Talouskriisin akuuttien vaikutusten ohella Suomessa on – hyvä niin – kiinnitetty huomiota myös maan hieman pitemmän aikavälin menestysedellytyksiin. Erityisesti huolissaan ollaan oltu maan velkaantumisesta. Hyvä niin. Vaikka akuutissa tilanteessa tarvitaan akuutteja toimenpiteitä, on osattava ja uskallettava katsoa myös hieman pitemmälle.

Toisinaan kurkistus naapuriin auttaa.

Ruotsin edellytyksiä selvitä talouskriisistä pidetään parempina kuin monen muun maan erityisesti vahvan valtiontalouden takia. Ruotsissa heikko kruunu vieläpä helpottaa vientiteollisuuden asemaa, mikä tässä kriisissä on erityisen olennaista. Silti arviot Ruotsin talouden toipumisesta ovat synkät.

Länsinaapurissamme arvioidaan työttömyyden nousevan vuonna 2010 yli 10 %:n ja vuonna 2012 jopa 12 %:iin. Ruotsin oloissa tällaiset luvut ovat lähes vallankumouksellisia. Ruotsin valtiovarainministeriön alaisen tutkimuslaitoksen mukaan voi kestää jopa vuoteen 2016 ennen kuin työllisyys on uudelleen normaalitasolla. Valtiontalouden tasapainon suhteen paikallinen valtiovarainministeri arvioi, että takaisin normaalitasolle – eli lievään ylijäämään – päästään vasta 2015.

Suomenkin etuna on vahva valtiontalous. Heikon valuutan apua meillä ei ole. Ehkä suurin ero Ruotsiin on kuitenkin meidän väestömme nopea ikääntymiskehitys. Siltä osin edellytyksemme ovat selvästi Ruotsia huonommat. Kysyä vain sopii kauanko meillä menee, että pääsemme takaisin normaalitasolle, mitä se sitten onkin – vai pääsemmekö lainkaan?

Talousoptimistit arvelevat, että globaalia räjähdysmäisen nopeasti edennyttä laskua voisi seurata samanlainen globaali nousu. Toivotaan niin. Todennäköisempää kuitenkin lienee, ettei näin käy. Siksi tänä päivänä tulisi kantaa huolta myös hieman pitemmän aikavälin kysymyksistä. Kyse ei ole vain ja ainoastaan siitä, miten lama pitäisi nujertaa, vaan yhä enemmän siitä, mitä sen jälkeen.