Blogi

Suuren epävarmuuden vuosi

Uusi kalenterivuosi on tuskin koskaan alkanut niin epävarmoissa merkeissä kun nyt. Yleinen taloudellinen näkymä on kovin usvainen. Asetelma on uusi koko maailmantaloudelle. Aiempia vastaavia kokemuksia ei yksinkertaisesti ole. Näkyvyys on heikko. Ennustettavuus on mitä vähäisin.

Kehityksen suunta on silti selvä. On väistämätöntä, että kansainvälisen finanssikriisin seurauksena myös Suomen talous kohtaa takaiskuja, jotka voivat olla paikoin raskaitakin. Niiden tarkempaa suuruusluokkaa ja kestoa on kuitenkin mahdoton arvioida. Tulevia tappioita voidaan – ja tulee – omin toimin lieventää, mutta silti tulee ymmärtää kansallisten toimien rajallinen vaikuttavuus koko maailmantalouden ollessa ennennäkemättömän myllerryksen kourissa.

Olen itse johdonmukaisesti kieltäytynyt arvioimasta sitä, kuinka paljon asuntotuotanto tänä vuonna hiipuu. Kahdestakin eri syystä.

Liian pessimistinen arvio antaisi aiheen syyttää synkistelystä ja laman lietsonnasta, kun taas liiallinen optimistisuus tulkittaisiin helposti vakavan tilanteen vähättelyksi.

Toiseksi, kaikki ennustukset ovat viimeisten kuukausien ajan osoittautuneet auttamattoman kehnoiksi. Maailman parhaiden analyytikkojen ja ekonomistien estimaatit ovat pahimmillaan vanhentuneet muutaman päivän aikana.

Osa fiksuimmista ennustajista myöntää, että ennustaminen on mahdotonta. Epävarmuustekijöitä on liikaa. Vähänkin tarkempien ennustusten laadinta olisi, ellei ihan lottoamista, niin ainakin tikanheittoa. Tämä koskee korostetusti asuntomarkkinoita, joissa monilla psykologisilla tekijöillä on keskeinen merkitys.

Epävarmuus on epämukavaa. Sen kanssa on nyt kuitenkin pakko oppia elämään. Ja ehkä epävarmuuden myöntäminen sittenkin on rehellisempää kuin uskottelu, että voisi tässä sumussa minkäänlaisella järkevällä todennäköisyydellä arvioida mitä tuleman pitää.

Ja ehkä ennustaminen sinänsä ei edes ole kovin tärkeää. Ehkä tärkeämpää on vain tiedostaa, että olot ovat vaikeat ja tilanne vakava, ja että tärkeintä olisi pyrkiä toimimaan tappioiden minimoinniksi.