Puheet

Kilpailuviraston selvitys rakennusalan tilanteesta tervetullut keskustelunavaus

Ympäristöministeriö
Tiedote

Kilpailuvirasto julkisti tänään selvityksensä liittyen rakennusalan markkinoiden toimivuuteen. Viraston mukaan alan markkinoiden toimivuuteen liittyvät ongelmat muodostuvat suuresta joukosta yksittäisiä ongelmia, joista mikään ei ole yksinään erityisen dramaattinen.

”Kilpailuviraston selvitys on hyvin tervetullut tarkastelu alan tilanteesta. Meillä on ympäristöministeriössä rakennusalan markkinoista melko samankaltainen arvio kuin Kilpailuvirastolla. Jotta alan kilpailutilanne saadaan nykyistä toimivammaksi, vaatii se onnistumista usealla eri osa-alueella” korostaa asuntoministeri Jan Vapaavuori. Sama vaade koskee hänen mukaansa myös muita asuntomarkkinoihin liittyviä ongelmia.

”Kilpailuviraston selvityksessä nostetaan esiin myönteisinä esimerkkeinä kilpailun edistämisen keinoista useita viimeisen vuoden aikana ministeriön toimesta alulle pantuja hankkeita, kuten rakennusmaan tarjonnan lisääminen, verovapaiden kiinteistörahastojen (ns. REIT-malli) tuominen markkinoille sekä muut valtioneuvoston talvella hyväksymän asuntopoliittisen ohjelman toimenpiteet” toteaa Vapaavuori ja jatkaa: ”Tämä kaikki vahvistaa käsitystämme siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan”.

Selvityksessä nousee yhtenä ongelma-alueena esiin rakentamisen sääntely. Ympäristöministeriössä on jo huhtikuussa käynnistetty asuntopoliittisen ohjelman mukainen Normitalkoot-hanke, jonka tavoitteena on selvittää, mitkä kaava- tai rakentamismääräykset tarpeettomasti nostavat asuntojen rakennuskustannuksia.

”Asumisen ja rakentamisen hintatasoon, sen enempää kuin markkinoiden kilpailutilanteen parantamiseen ei selvityksenkään mukaan ole yhtä yksittäistä temppua. Valtion ja kuntien on keskityttävä niihin toimiin, joihin ne voivat aidosti vaikuttaa. Rakentamisen liittyvät määräykset tai Helsingin seudun aiesopimukseen sisältyvä tavoite tonttitarjonnan kasvattamisesta ovat hyviä esimerkkejä tällaisista toimista. On ensiarvoisen tärkeää, että Helsingin seudun kaikki 14 kuntaa lisäävät tonttimaan tarjontaa aiesopimuksessa sovitulla tavalla” sanoo Vapaavuori.

Lisätietoja: erityisavustaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907