Kirjoitukset

Lisää elämää kantakaupunkiin, Helsingin Uutiset

Jokaista hiemankin suurempaa kaupunkia arvioidaan ja siitä luodaan mielikuvia ennen kaikkea sen ydinkeskustan perusteella. Turistinäkökulmasta tämä on luonnollista, mutta käytännössä se koskee pitkälti myös kaupunkien omia asukkaita.

Maailmalta löytyy eläviä ja viihtyisiä kaupunkikeskustoja varsinkin kaupungeista, jotka muutoinkin ovat suosittuja vierailukohteita, suosittuja sijoittautumiskohteita niin koti- kuin ulkomaiselle elinkeinoelämälle ja suosittuja tapaamispaikkoja kaupunkien omalle väestölle. Ja maailmalta löytyy vähemmän eläviä keskustoja, joista niin väki kuin muu elämä kaikkoaa pian virka-ajan päättymisen jälkeen. Nämä kaupungit ovat harvoin muutenkaan kovin dynaamisessa maineessa.

Helsingin kantakaupunki on kooltaan varsin pieni, pääosin meren ympäröimä ja pitkälti jo vuosikymmeniä sitten rakennettu, kohtuullisen vilkas ja eläväinen, varsinkin kesäaikaan. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen laajemmalle Helsingin seudulle, uusien suurten kauppakeskusten esiinmarssi sekä elämäntavoissa tapahtuneet muutokset ovat jo jonkin aikaa muodostaneet tälle perinteelle selkeän haasteen. Kaupungin pitääkin muuttua maailman muuttumisen mukana. Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii selkeää näkemystä sekä johdonmukaisia ja määrätietoisia toimenpiteitä.

Helsinki on ottanut yhdeksi strategiseksi tavoitteekseen kantakaupungin elävöittämisen. Ensimmäiset merkit näkyvät jo. Uudessa Kampissa sekä Aleksanterinkadulla, Pohjois-Esplanadilla ja niiden poikkikaduilla olemme vähitellen alkaneet saada tuntumaa siitä, millainen on vetovoimainen, eurooppalainen kaupunkikeskusta, jonne ihmiset haluavat tulla ja viettää siellä aikaansa. Samalla kaupungin kaduilla ja toreilla on tilaa myös erilaisille tapahtumille, kulttuurille ja liikunnalle.

Rautatietorin uusi tekojäärata toi jo hieman uinahtaneelle torille aivan uuden ilmeen. Esplanadin puiston uudet puiset joulukojut kohensivat olennaisesti puiston viihtyisyyttä. Kaupungintalokorttelia Senaatintorin kupeessa kehitetään siten, että hotellit, ravintolat ja kahvilat korvaavat aiemmin virastokäytössä olleita tiloja. Tuleva musiikkitalo sekä muut alueen hankkeet tulevat luomaan Töölönlahden alueesta eräänlaisen ydinkeskustan keskuspuiston. Kauppatorin ja Olympiaterminaalin välinen alue on monien kunnianhimoisten suunnitelmien kohteena. Muitakin hankkeita riittää.

Erääksi aiempaa aktiivisemman huomion kohteeksi tullaan asettamaan erilaiset suurtapahtumat, joita kaupungin on tarkoitus ryhtyä aivan erityisesti houkuttelemaan kaupunkiin. Elävä kaupunki tarvitsee niin kansainvälisesti kuin kansallisesti tärkeitä tapahtumia ollakseen elävä ja vetovoimainen.

Kyse on selkeästä ajattelutavan muutoksesta. Kaupunki on tajunnut, että kaupungin on itsensä oltava aktiivinen, jotta kaupunki voisi pysyä elävänä. Toisaalta on selvää, että onnistunut lopputulos voi syntyä vain monien toimijoiden yhteistyön tuloksena, nykyaikaisen verkostoitumisen ja erilaisten yhteishankkeiden kautta.

Kyse on kaupungin yleisilmeestä ja fiiliksestä, siitä millaisen kuvan Helsinki itsestään antaa ja mitä aktiviteetteja se tarjoaa niin kaupunkilaisille, turisteille kuin ulkomaisille business-vieraille. Mutta ennen kaikkea kyse on kaupungin elinvoimasta ja vetovoimasta. Dynaamisessa, kehittyvässä kaupungissa tulee olla myös dynaaminen ja kehittyvä keskusta.

Jan Vapaavuori
kansanedustaja (kok)
Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja