Kirjoitukset

Miksi yksityinen yritys ei kelpaa?, Helsingin Uutiset

Kysymys parin sairaalaosaston ulkoistamisesta MedOne – yhtiölle on Helsingissä herättänyt aikamoisen äläkän. Kyse on uudesta toimintamallista. Aiheeseen liittyy myös useita juridisia koukeroita. Syytä keskusteluun siis on. Sen sijaan ei voi olla surkuttelematta sitä, kuinka asia on haluttu väen väkisin ideologisoida.

Kokoomuslaisia on syytetty siitä, että meillä olisi ideologinen missio pyrkiä ulkoistamaan erilaisia kuntien tehtäviä. Tämä ei pidä paikkaansa. Meille tärkeintä on palvelujen saatavuus, laatu ja kustannustehokkuus. Se, kuka palvelut tuottaa, on puhdas tarkoituksenmukaisuuskysymys. Meille onkin ideologinen missio korkeintaan se, että veronmaksajien varoja käytetään säästeliäästi, ja että niillä tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti peruspalveluja kuntalaisille.

Sen sijaan on vaikea välttyä vaikutelmalta, että poliittiselle vasemmistolle on ideologinen missio vastustaa kaikkea ulkoistamista. Tämäkään ei tietenkään laajemmin pidä paikkaansa – esimerkiksi demarijohtoisessa Lahdessa on ulkoistettu mm. kokonaisia terveyskeskuksia varsin mallikkaasti. Mutta täällä Helsingissä, demareiden ja muiden vasemmistolaisten suhde kaikkeen yksityiseen on käsittämättömän penseä. Mitä pahaa on yksityisessä yrityksessä, arvon demarit?

Suomen menestystarina perustuu siihen, että olemme globalisaatiokehityksen tähänastisia voittajia. Olemme pärjänneet kovassa kansainvälisessä kilpailussa, jota on käyty markkinatalouden lainalaisuuksien mukaan. Aikaansaaduilla varoilla olemme rakentaneet varsin suuren julkisen sektorin. Tämä on sinänsä ymmärrettävää. Mutta on irvokasta, että emme ole tuoneet kilpailuelementtiä juurikaan tälle julkiselle sektorillemme, vaikka koko kansakunnan hyvinvointi perustuu menestymiseen avoimessa kilpailussa.

Se, että yksityinen sektori on mukana tuottamassa julkisia palveluja, ei sinänsä ole onni eikä autuus. Mutta jos yksityinen yritys pystyy tuottamaan samat palvelut samalla tai jopa paremmalla laadulla ja vieläpä halvemmalla, on suoranaista hölmöyttä jättää sitä käyttämättä. Kyseistä vertailua ei pystytä tekemään, ellemme anna yksityiselle edes mahdollisuutta. Monista syistä, tämä pitää tehdä hallitusti ja maltilla, sillä liian suuret ja nopeat muutokset eivät ole kenenkään etu.

MedOne on menestyvä yritys. Mietitäänpä hetki, mitä se tarkoittaa: Yritys on pystynyt tuottamaan kuntien tilaamat palvelut kuntien edellyttämällä laatutasolla samaan tai halvempaan hintaan kuin julkinen sektori itse ja vieläpä tekemään kunnon voittoa. Tämä kertoo vahvasti siitä, että julkinen sektori on – ainakin näiltä osin – auttamattoman tehoton. Ja tämä taas tarkoittaa sitä, että haaskaamme veronmaksajien varoja. Ja sitä, että potilaita ei hoideta niin hyvin kuin voisimme.

Helsingillä on – toivottavasti ohimenevä – ongelma HUS:n ns. sakkomaksujen kanssa ja pysyvämpi ongelma ns. hoitoketjujen sujumattomuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että potilaat makaavat väärissä paikoissa. Lopputuloksena kustannukset kasvavat, eivätkä potilaat pääse riittävän nopeasti asianmukaisen kuntoutuksen tai muutoin heille sopivimman hoidon piiriin.

MedOnen kanssa solmittavaksi esitetty sopimus olisi monin tavoin toimiva. Se toisi nopeasti apua akuuttiin tilanteeseen. Sopimuksen avulla voitaisiin myös rakentaa potilasmäärän mukaan joustavasti reagoiva osasto. Kaupungilla itsellään notkeutta tämänkaltaiseen nopeuteen ja joustavuuteen ei monistakaan syistä olisi. Yksityisen avulla säästäisimme siis veronmaksajien varoja ja helpottaisimme potilaiden tilannetta. Eikä sopimus edes uhkaisi kenenkään työsuhdetta. Se, että sopimusta silti vastustetaan, osoittaa vain, että vanhakantainen aate ohittaa järjen käytön.

Yksityisen yrityksen käyttäminen ei voi olla ideologinen tavoite. Mutta vielä vähemmän saisi olla ideologinen tavoite estää yksityisen yrityksen käyttö, vaikka se taloudellisesti ja potilaan hoidon kannalta olisi järkevää.

Jan Vapaavuori
kansanedustaja (kok)
Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja