Blogi

Kuntauudistuksen pakko onnistua

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jan Vapaavuori:

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jan Vapaavuori vaatii hallituspuolueita lopettamaan keskinäisen kinastelunsa kuntauudistuksesta ja palauttamaan mieliin, että kyse ei ole hallinnollisia rajoja koskevasta valtapolitiikasta, vaan hallituksen loppukauden keskeisimmästä hankkeesta, jolla on tarkoitus pelastaa suomalaiset hyvinvointipalvelut.

– Suomalainen kuntatalous on suurissa ongelmissa. Kolmannes maan kunnista on vakavissa vaikeuksissa. Kunnat ottivat viime vuonna yli miljardi euroa uutta lainaa. Kunnallisveroa korotti ennätysmäärä kuntia. Kuntauudistuksen tarkoituksena tulisi olla edellytysten luominen kuntatalouden tervehtymiselle ja tätä kautta turvata suomalaisille laadukkaat sosiaali-, terveys- ja opetuspalvelut. Kansakunnan kannalta näin merkittävää uudistusta ei tämän takia voi alistaa puoluepoliittisen valtataistelun ja hallituspuolueiden profiilinkorotuspyrkimysten pelinappulaksi.

Vapaavuori on huolissaan siitä, että kuntakeskustelu on jumiutunut siihen, mitä valmisteilla oleva puitelaki ei saisi sisältää ja mitä kuntasektorilta ja yksittäisiltä kunnilta ei saisi edellyttää, kun näkökulman pitäisi olla päinvastainen.

– Puitelain pitäisi olla riittävän jämäkkä ja riittävän velvoittava, jotta se näyttäisi suuntaa, ja jotta se myös johtaisi todellisiin tuloksiin. Uudistuksen on pakko onnistua. On täysin mahdotonta, että puitelaista tehdään niin väljä, että maan eri kunnat tai Keskusta ja SDP voisivat tulkita sitä täysin toisistaan poikkeavalla tavalla. Jos hallitus epäonnistuu hankkeessaan ja näin käy, on selvää, että koko kuntauudistus joudutaan ottamaan uudelleen pöydälle ja kirjoittamaan kokonaan uusiksi tulevissa hallitusneuvotteluissa.

– Hallitukselta vaaditaan nyt tuloksia, ei keskinäistä jähnäämistä. Epäonnistuminen kuntauudistuksessa tarkoittaisi hallituksen epäonnistumista tärkeimmässä hankkeessaan ja tähän ei suomalaisella kuntasektorilla ole varaa.

Vapaavuori muistuttaa, että hallitus on useaan otteeseen todennut, että kyse ei ole pelkästään hallituksen, vaan koko poliittisen järjestelmän yhteisestä hankkeesta. Viimeaikainen keskustelu antaa kuitenkin viitteitä siitä, että opposition näkemyksille annetaan todellisen päätöksenteon lähestyessä yhä vähemmän painoarvoa.

– Hallituksen on nyt päätettävä, onko tämä hallituksen vai koko eduskunnan hanke ja jos se päätyy jälkimmäiseen vaihtoehtoon, sen on otettava oppositio muutakin kuin näennäisesti mukaan asian valmisteluun ja päätöksentekoon.