Blogi

Valtiontalous ja kunnallistalous muodostavat kokonaisuuden

Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, KANNANOTTO
Kansanedustaja Jan Vapaavuori

Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kansanedustaja Jan Vapaavuoren (kok) mielestä tuoreet uutiset kunnallisveron noususta peräti 140 kunnassa vahvistavat käsitystä hallituksen kunta- ja palvelurakennehankkeen välttämättömyydestä. Kehitys, jossa kuntien menot kasvavat niiden tuloja nopeammin ja jossa ongelma ratkaistaan veroja nostamalla ja lisälainanotolla, on yksinkertaisesti pakko saada pysähtymään, jos nykymuotoinen hyvinvointiyhteiskunta halutaan turvata myös jatkossa.

Vapaavuori kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että samaan aikaan kun kuntatalouden kriisi vain syvenee, valtiotalous on varsin hyvässä kunnossa. Olisi kovin epä-älyllistä ja yksinkertaistavaa kuvitella, että valtio on hoitanut asiansa hyvin ja kunnat huonosti. Tosiasiassa valtio on siirtänyt osan omista budjettiongelmistaan kuntien budjetteihin vähentämällä osuuttaan kunnille määräämiensä tehtävien kustannuksista. Tämä johtuu monista seikoista kuten vajaista indeksikorotuksista, kustannustenjaon tarkistuksen kautta syntyneen ”pakkolainan” maksamatta jättämisestä sekä siitä, että valtion kunnille määräämien tehtävien aiheuttamat kustannukset on säännönmukaisesti aliarvioitu.

Nykyinen tilanne, jossa valtio kerää poliittiset pisteet veronalennuksista ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisestä, mutta kunnat saavat haukut verojen korotuksista ja siitä, ettei kaikkia tehtäviä pystytä moitteettomasti hoitamaan, on absurdi. Valtiontalous ja kunnallistalous muodostavat kokonaisuuden, eikä esim. tavallinen kansalainen näe niiden välillä juuri eroa. Kokonaisuutta koskeva koordinaatio on todella pahasti hukassa kun toinen osapuoli nostaa ja toinen laskee veroja, kun toinen on hyvässä kunnossa ja toinen kriisissä.

Käynnissä olevassa kunta- ja palvelurakennehankkeessa ei Vapaavuoren mukaan saa keskittyä pelkästään kuntarakenteisiin. Ongelmat ovat niin isoja, että ne eivät millään karttaharjoituksilla ratkea, olkoonkin että myös tällä saralla on edettävä. Kuntauudistuksen keskiöön tuleekin erilaisten laatikkoleikkien sijasta ottaa kysymykset valtion ja kuntasektorin työn- ja vastuunjaosta, yhteiskunnalle ja sen eri toimijoille asetettavien uusien tehtävien pysäyttämisestä sekä myös yksilön itseään ja lähimmäisiään koskevan vastuun uudelleenmäärittelystä.

Jan Vapaavuori (kok)
p. 050- 511 3130