Puheet

Pääkaupunkiseudun laajennetun neuvottelukunnan kokous, Kauniainen

Paras-hankeen onnistuminen tärkeää myös pääkaupunkiseudulle

PUHEREFERAATTI

Helsingin kaupunginhallituksen – ja pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan puheenjohtajan Jan Vapaavuoren mielestä Paras-hankkeen lähtöasetelma on pääkaupunkiseudun näkökulmasta hämmentävä. ”Koko hanke on lähtenyt liikkeelle pienten ja meitä syrjäisempien kuntien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat kuitenkin lähtökohtaisesti – väestöpohjaltaan, rakenteellisesti ja taloudellisesti – riittävän vahvoja pystyäkseen selviytymään nykyrakenteilla.”

Kokonaisuus ei pääkaupunkiseudunkaan osalta kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen. ”Valtion toimesta paineet kuntien välisen tulontasauksen jyrkentämiseen ovat olleet vahvoja. Nettomaksajan roolissa olevan pääkaupunkiseudun selkeä etu on, että hallitus onnistuu tervehdyttämishankkeessaan valtakunnan tasolla.” Vapaavuoren viesti valtionvallan suuntaan onkin selvä: ”Pääkaupunkiseutu on maan veturi, jonka menestys koituu koko kansakunnan hyödyksi. On mahdotonta ajatella, että joutuisimme tämänkin uudistuksen maksumieheksi.”

Vapaavuoren mukaan pääkaupunkiseudullakin palveluiden tuotannossa on tehostamisen varaa. ”Palvelurakenteita tulee kehittää, jotta selvitään mm. ikääntymisen mukanaan tuomista haasteista. Tällä ei kuitenkaan juurikaan ole tekemistä kuntarajojen kanssa.” Seudullista näkemystä Vapaavuoren mielestä kuitenkin tarvitaan, kun on kyse maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. ”Eheän yhdyskuntarakenteen kehittämisen sekä alueen yleisen vetovoimaisuuden, kansainvälisen kilpailukyvyn ja siihen liittyvän elinkeinopolitiikan vahvistamisen näkökulmasta nykyiset kuntarajat eivät ole täysin ongelmattomia.”

Vapaavuori uskoo vapaaehtoisiin yhteistyöjärjestelyihin ja vaatiikin, että pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan työ on otettava tosissaan. Hän peräänkuuluttaa myös YTV-aluetta laajemman yhteistyön tarvetta. Vapaavuoren mielestä Helsingin metropolialueen tulisi laajeta luontevasti myös Helsingin niemeltä itään päin. ”On täysin mahdotonta ajatella, että Sipoo ja varsinkaan sen läntiset osat eivät tulisi jatkossa elimellisesti olemaan osa alueen urbaania yhdyskuntarakennetta. Pahoin pelkään, ettei esillä ollut Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton yhdistäminen, ole tältä osin riittävä toimenpide.”

Vapaavuoren mielestä kuntien keskinäisen yhteistyön ohella pääkaupunkiseudun kehittäminen maan ainoana todellisena metropolialueena vaatii myös valtion aitoa kumppanuutta. ”Alueen kukoistus on ollut, on ja tulee aina olemaan kansallinen kysymys.”

Jan Vapaavuori (kok)
Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan puheenjohtaja
p. 050- 511 3130