Blogi

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan laajaa asuntorakentamista

TIEDOTUSVÄLINEILLE

Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kansanedustaja Jan Vapaavuoren (kok) mielestä pääkaupunkiseudun asuntotuotanto on riittämätöntä. Ratkaisuksi asuntopulaan hän ehdottaa uusien laajojenkin alueiden ottamista asumiskäyttöön sekä täydennysrakentamista.

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan käsiteltävänä oleva linjaus siitä, että alueella asuu vuonna 2020 noin 150.000 asukasta nykyistä enemmän, on Vapaavuoren mielestään kunnianhimoinen ja haasteellinen, mutta silti looginen ja järkevä tavoite.

Hallituksen budjettiriihessä tekemä esitys yhden prosenttiyksikön korotuksesta kiinteistöveroon ei Vapaavuoren mukaan juurikaan toisi uusia tontteja Helsingin seudun markkinoille. Päinvastoin esitys loisi uutta byrokratiaa ja edistäisi hajanaista kaupunkikehitystä. Hajatonttien kustannukset kunnille olisivat ilmeisiä.

Asuntorakentamisen volyymin lisäksi olennaista onkin koko yhdyskuntasuunnittelun peruslinja, jonka tulisi suosia eheää ja tiivistä, myös monipuolisen pientaloasumisen mahdollistavaa kaupunkirakennetta, joka tukeutuu joukkoliikenteeseen ja pääväyliin, turvaa riittävät virkistysalueet, säästää luontoa ja minimoi päästöjä.

Kestävän yhdyskuntarakenteen luominen vaatii Vapaavuoren mukaan ennen kaikkea kuntien välistä yhteistyötä ja seudullista näkemystä. Pääkaupunkiseutuakin on suunniteltava kokonaisuutena, ei hallituksen tapaan tontti tontilta. Seudullisen sitoutumisen taustaksi puolestaan tarvitaan valtion kumppanuutta, ei alueen kuntien syyllistämistä eikä pakkolaeilla ja pakkokaavoituksilla sekä rangaistusluontoisilla toimenpiteillä uhkailua.

Hallituksen tonttipolitiikka ja liikennepolitiikka ovat tällä hetkellä räikeässä ristiriidassa keskenään. Pääkaupunkiseudun tarpeiden alimitoitettu ymmärrys liikenneinvestoinneissa tekee seudun elämän yhä ruuhkaisemmaksi, vaikka aluetta suunniteltaisiin eheästi ja tiiviisti.

Lisää aiheesta: www.helsinginkokoomus.fi

Jan Vapaavuori
kansanedustaja (kok)
Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan puheenjohtaja
p. 050- 511 3130