Uutiset ja puheet

Puheet

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Helsingin vuoden 2004 talousarviosta

Arvoisa puheenjohtaja, Käsillä oleva budjetti on leimallisesti osa sitä talouden sopeuttamisohjelmaa, johon pääkaupunki on ollut pakotettu valtiovallan meihin kohdistamien kohtuuttomien toimenpiteiden johdosta. Budjetti leikkaa, kiristää, säästää, karsii ja sopeuttaa. Pääasiallinen syypää tähän on valtiovalta: edellinen hallitus, joka Helsingin ryösti ja nykyinen hallitus, joka vaalilupauksistaan poiketen ei ole pistänyt tikkua ristiin Helsingin hyväksi. Helsinki ei leikkaa, […]

Lue lisää
Puheet

Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnan eriyttämisen lähetekeskustelu

Arvoisa puhemies, Hallituksen esityksen julkilausuttuna tavoitteena on parantaa Fortumin öljyliiketoiminnan kehittämisedellytyksiä ja erityisesti investointien rahoitusta. Tästä näkökulmasta öljyliiketoiminnan eriyttäminen Fortumista ja sen vieminen pörssiin on perusteltua. Esitystä tarkemmin lukiessa voi kuitenkin havaita sillä olevan myös toinen keskeinen tavoite eli yhtiön sähköliiketoiminnan taseen vahvistaminen tarvittavien investointien tai yrityskauppojen mahdollistamiseksi. Tämänkin taustalla on oma logiikkansa. Esityksen kolmas […]

Lue lisää
Uutiset

Kokoomus tyytyväinen Helsingin vastuullista taloudenhoitoa jatkavaan budjettisopuun

Helsingin kaupunginhallituksessa edustettuina olevien poliittisten ryhmien tänään aikaansaama vuoden 2004 budjettia koskeva budjettisopu tyydyttää Kokoomuksen valtuustoryhmää. Budjettisopu osoittaa erinomaisen vastuullista ja pidättäytyvää linjaa kaupungin kannalta poikkeuksellisen vaikeissa taloudellisissa oloissa. Budjettisopu merkitsee ainoastaan noin 2 miljoonan euron budjetin tasapainoa heikentävää vaikutusta suhteessa kaupunginjohtajan budjettiesitykseen, mikä lienee ennätyksellisen alhainen lopputulos. Vastuullinen talouspolitiikka on tavallista tärkeämpää tämän päivän […]

Lue lisää
Puheet

HVK:n palautekeskustelu eduskunnassa

Arvoisa puhemies, EU-konventtia ja tulevaa hallitusten välistä konferenssia koskevassa keskustelussa on jälleen kerran kiinnitetty kohtuuton huomio esitettyihin institutionaalisiin muutoksiin ja tarkasteltu näitä varsin kapeasta näkökulmasta. Toki instituutioilla on oma merkityksensä erityisesti jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden ja instituutioiden välisen tasapainon kautta myös unionin perusluonteen kannalta. Silti on aina muistettava, että instituutioilla on kuitenkin vain välinearvo. Nyt käsillä oleva […]

Lue lisää
Uutiset

Helsingin talousarvioehdotus odotetun vaikea

Helsingin kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitosen tänään julkistama talousarvioehdotus on esitettyjen säästöjen osalta rankka. Esitys perustuu käyttötalouden puolella 5 prosentin reaalisiin säästöihin, mikä on enemmän kun 1990-luvun alun lama-aikana. Erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetustoimen säästöt ovat vaikeita ja suhteessa tämän vuoden käyttöennusteeseen koko lailla huimia. Säästöjen toteuttaminen ilman niitä tukevia merkittäviä rakenteellisia uudistuksia on hankalaa. Kaupungin poliittisten […]

Lue lisää
Uutiset

Hallitus taantumuksen etulinjassa myös koulutuspolitiikassa

Demarivetoinen opetusministeriö haluaa lapset takaisin lähikouluihin. Lähikoulu kuulostaa romanttisidylliseltä paikalta, joka on paras opinahjo nuorelle sijaintinsa perusteella. Kokoomusjohtoisen koulutuspolitiikan aikaan koululaisille annettiin kuitenkin mahdollisuus valita muukin kuin lähin koulu. Lahjakkaille oppilaille annettiin vapaus vaihtaa kouluun, jossa esim. musiikin, kuvaamataidon, liikunnan tai kielten opetusta on enemmän tarjolla. Lähikoulu ja sen arvostus on hieno asia, mutta niin […]

Lue lisää
Puheet

Vuoden 2004 budjetin lähetekeskustelussa

Arvoisa herra puhemies! Puoli vuotta sitten punamultahallituksen pääpuolueet kävivät vaalitaistoon vastustaen vahvasti kokoomuksen vaatimia veronalennuksia. Keskustan ja SDP:n mukaan veronalennusvaateemme olivat ylimitoitettuja ja uhkasivat kansalaisten peruspalveluja. Kokoomus vaati tuolloin 1 prosenttiyksikön suuruisia vuotuisia veronalennuksia. Tänään punamultahallitus esittää budjettiesityksessään vastaavia 1 prosenttiyksikön suuruisia veronalennuksia. Keskustajohto totesi samaisen vaalitaiston aikana, että kuntien yhteisövero-osuuden lisäämisestä neuvotellaan hallitusneuvotteluissa, ja […]

Lue lisää
Uutiset

Pääkaupunkiseudusta oma maakuntaliitto, johon YTV yhdistetään

Selvityshenkilö Jussi-Pekka Alasen Helsingin seudun yhteistyötä koskeva kehittämishanke on positiivinen asia, johon tulee suhtautua ennakkoluulottomasti. Seudun kansainvälisen ja kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää uusia yhteistyömuotoja. Alueelle tarvitaan yhteisiä tavoitteita ja strategioita. Selvityshenkilö Alasen linjauksiin, joiden mukaan tärkeintä on yhteisen tahdon muodostuminen ja sitoutuminen tehtäviin ratkaisuihin, on helppo yhtyä. Jotta tavoite voidaan toteuttaa, tehtävien järjestelyjen tulee olla […]

Lue lisää
Puheet

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro asunto-ohjelman lähetekeskustelussa

Arvoisa puheenjohtaja, Helsingin asunto-ohjelma on yksi kaupungin merkittävimmistä poliittisista ohjelmista, jonka vaikutukset ulottuvat myös kaupungin yleiseen menestykseen, sen taloudelliseen ja sosiaaliseen tilaan ja yleiseen kilpailukykyyn. Itse asiassa asunto-ohjelma on merkittävyydeltään lähes samaa luokkaa kuin parhaillaan työstettävänä oleva yleiskaava. Kokoomuksen valtuustoryhmä pitää erinomaisena asiana, että asunto-ohjelmasta voidaan jo luonnosvaiheessa käydä lähetekeskustelu valtuustossa. Asunto-ohjelman asianmukainen valmistelu edellyttää […]

Lue lisää
Puheet

Välikysymyspuhe hallitusohjelman salaisesta liiteasiakirjasta

Arvoisa puhemies, Opposition tekemät välikysymykset ovat luonteeltaan poliittisia asiakirjoja. Nyt käsittelyssä olevalla opposition ensimmäisellä välikysymyksellä on kuitenkin myös merkittävä perustuslaillinen ulottuvuus. Hallitusohjelman eduskuntakeskustelu ei ole mikä tahansa poliittinen debatti. Itse asiassa kyse on yhdestä ainoista keskusteluista, johon maamme perustuslaki suoraan velvoittaa. Perustuslain 62 §:n mukaan ”Valtioneuvoston on viivytyksettä annettava ohjelmansa tiedonantona eduskunnalle”. Perustuslaissa ei luonnollisestikaan […]

Lue lisää