Uutiset ja puheet

Uutiset

Hallitus ei säästä edes tavallista säästäjää

Suomessa on noin 800 000 osakesäästäjää, jotka häviävät tulevien osinkojensa verotuksessa, kun hallituksen yritysveropäätöksen perusteella siirrytään osinkojen kahdenkertaiseen verotukseen. Suomessa on noin miljoona asuntosäästäjää, jotka kaikki häviävät, kun asuntolainan vähennysoikeus laskee prosentilla. Eläkesäästäjien osalta voittajat ja häviäjät on hankalammin arvioitavissa, mutta varmaa on, että suuri osa maan 500 000 eläkesäästäjästä häviää jälleen, kun säästäminen kytketään […]

Lue lisää
Puheet

Kokoomuksen asunto-ohjelmaa koskeva ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa puheenjohtaja, Kokoomuksen valtuustoryhmä vaati 7.5.2003 antamassaan kannanotossa asunto-ohjelman tuomista kaupunginvaltuuston lähetekeskusteluun. Silloisen kannanottomme mukaisesti ”menettely korostaisi ohjelman suurta merkitystä kaupungin tulevalle väestörakenteelle ja tätä kautta tulopohjalle ja kilpailukyvylle”. Moitimme tuolloin kaupunginhallituksessa ollutta ohjelmaluonnosta vanhakantaiseksi. Vaadimme, että asuntopolitiikka pitää nähdä osana elinkeinopolitiikkaa ja kaupungin yleistä kilpailukykyä. Katsoimme, että asunto-ohjelman tavoitteenasettelua tulee muuttaa siten, että sen […]

Lue lisää
Puheet

Kokoomuksen hyvinvointipoliittinen seminaari, Helsinki

Kokoomuksen on luotava oma uskottava hyvinvointimalli Arvoisa Kokoomuksen herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Länsimaisen sivistyksen kulmakiviin kuuluu huolenpito yhteiskunnan vähäosaisista. Hyvinvointiajattelun ytimeen kuuluu koko teollistuneessa maailmassa yhteisymmärrys yhteiskunnan järjestämien peruspalveluiden tärkeydestä. Näistä peruslähtökohdista ei vallitse erimielisyyttä myöskään tämän päivän Suomessa. Näistä kysymyksistä ei ole ideologista näkemyseroa suomalaisten puolueiden välillä. Se, että me olemme kokoomuslaisia […]

Lue lisää
Puheet

Sähköurakoitsijapäivät, Turku

Osaammeko hoitaa talouttamme globalisoituvassa maailmassa Suomi on tällä hetkellä yksi maailman rikkaimmista maista. Valtiontaloutemme on vahva ja kansallinen kilpailukykymme hyvä. Täytämme mm. EU:n kasvu- ja vapaussopimuksen kriteerit selkeästi. Hyvinvointimme onkin lähes kaikilla mittareilla aivan maailman kärkiluokkaa, niin historiallisessa kuin maantieteellisessä vertailussa. Alustukseni otsikkoon viitaten voi hyvällä syyllä todeta, että me olemme osanneet hoitaa talouttamme hyvin […]

Lue lisää
Puheet

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Helsingin vuoden 2004 talousarviosta

Arvoisa puheenjohtaja, Käsillä oleva budjetti on leimallisesti osa sitä talouden sopeuttamisohjelmaa, johon pääkaupunki on ollut pakotettu valtiovallan meihin kohdistamien kohtuuttomien toimenpiteiden johdosta. Budjetti leikkaa, kiristää, säästää, karsii ja sopeuttaa. Pääasiallinen syypää tähän on valtiovalta: edellinen hallitus, joka Helsingin ryösti ja nykyinen hallitus, joka vaalilupauksistaan poiketen ei ole pistänyt tikkua ristiin Helsingin hyväksi. Helsinki ei leikkaa, […]

Lue lisää
Puheet

Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnan eriyttämisen lähetekeskustelu

Arvoisa puhemies, Hallituksen esityksen julkilausuttuna tavoitteena on parantaa Fortumin öljyliiketoiminnan kehittämisedellytyksiä ja erityisesti investointien rahoitusta. Tästä näkökulmasta öljyliiketoiminnan eriyttäminen Fortumista ja sen vieminen pörssiin on perusteltua. Esitystä tarkemmin lukiessa voi kuitenkin havaita sillä olevan myös toinen keskeinen tavoite eli yhtiön sähköliiketoiminnan taseen vahvistaminen tarvittavien investointien tai yrityskauppojen mahdollistamiseksi. Tämänkin taustalla on oma logiikkansa. Esityksen kolmas […]

Lue lisää
Uutiset

Kokoomus tyytyväinen Helsingin vastuullista taloudenhoitoa jatkavaan budjettisopuun

Helsingin kaupunginhallituksessa edustettuina olevien poliittisten ryhmien tänään aikaansaama vuoden 2004 budjettia koskeva budjettisopu tyydyttää Kokoomuksen valtuustoryhmää. Budjettisopu osoittaa erinomaisen vastuullista ja pidättäytyvää linjaa kaupungin kannalta poikkeuksellisen vaikeissa taloudellisissa oloissa. Budjettisopu merkitsee ainoastaan noin 2 miljoonan euron budjetin tasapainoa heikentävää vaikutusta suhteessa kaupunginjohtajan budjettiesitykseen, mikä lienee ennätyksellisen alhainen lopputulos. Vastuullinen talouspolitiikka on tavallista tärkeämpää tämän päivän […]

Lue lisää
Puheet

HVK:n palautekeskustelu eduskunnassa

Arvoisa puhemies, EU-konventtia ja tulevaa hallitusten välistä konferenssia koskevassa keskustelussa on jälleen kerran kiinnitetty kohtuuton huomio esitettyihin institutionaalisiin muutoksiin ja tarkasteltu näitä varsin kapeasta näkökulmasta. Toki instituutioilla on oma merkityksensä erityisesti jäsenvaltioiden yhdenvertaisuuden ja instituutioiden välisen tasapainon kautta myös unionin perusluonteen kannalta. Silti on aina muistettava, että instituutioilla on kuitenkin vain välinearvo. Nyt käsillä oleva […]

Lue lisää
Uutiset

Helsingin talousarvioehdotus odotetun vaikea

Helsingin kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitosen tänään julkistama talousarvioehdotus on esitettyjen säästöjen osalta rankka. Esitys perustuu käyttötalouden puolella 5 prosentin reaalisiin säästöihin, mikä on enemmän kun 1990-luvun alun lama-aikana. Erityisesti sosiaali-, terveys- ja opetustoimen säästöt ovat vaikeita ja suhteessa tämän vuoden käyttöennusteeseen koko lailla huimia. Säästöjen toteuttaminen ilman niitä tukevia merkittäviä rakenteellisia uudistuksia on hankalaa. Kaupungin poliittisten […]

Lue lisää
Uutiset

Hallitus taantumuksen etulinjassa myös koulutuspolitiikassa

Demarivetoinen opetusministeriö haluaa lapset takaisin lähikouluihin. Lähikoulu kuulostaa romanttisidylliseltä paikalta, joka on paras opinahjo nuorelle sijaintinsa perusteella. Kokoomusjohtoisen koulutuspolitiikan aikaan koululaisille annettiin kuitenkin mahdollisuus valita muukin kuin lähin koulu. Lahjakkaille oppilaille annettiin vapaus vaihtaa kouluun, jossa esim. musiikin, kuvaamataidon, liikunnan tai kielten opetusta on enemmän tarjolla. Lähikoulu ja sen arvostus on hieno asia, mutta niin […]

Lue lisää