Uutiset ja puheet

Uutiset

Veronkennyksiä jatkettava

Verotuksen taso on ehkä olennaisin yksilön ja yhteiskunnan suhdetta määräävä tekijä. Verotus on yhteiskunnan pakkovallan käyttöä ja rajoittaa lähtökohtaisesti yksilön itsemääräämisoikeutta. Ottamatta sinänsä kantaa verotuksen tasoon, yksilöllä tulisi olla korostettu oikeus edellyttää, että verovarat ainakin käytetään tehokkaasti. Tämä on suomalaisen veropolitiikan ensimmäinen vakava ongelma. Esimerkiksi Euroopan Keskuspankki on omassa tutkimuksessaan osoittanut, että Suomi on läntisen […]

Lue lisää
Uutiset

Kepulandia hajasijoittaa

aValtionhallinnon hajasijoittaminen, kepuksi alueellistaminen ja suomeksi pääkaupunkitoimintojen pakkosiirto maakuntiin on jälleen tapetilla. Vuottakaan ei ole kulunut punamultahallituksen valtaantulosta, kun maalaisliitto on loihtinut vaikuttavan listan niistä tuhansista työpaikoista, joita Kepulandia hamuaa. Kyse on noin 8000 työpaikasta, jonka rinnalla esim. Elisan irtisanomiset kalpenevat. Toisin kuin bisneksessä, näistä asioista ei käydä edes yt-neuvotteluja. Ugh! Kepu on puhunut. Kepu, […]

Lue lisää
Uutiset

Suomen tuettava komissiota vakaussopimuskiistassa

EU:n komissio on ilmoittanut vievänsä EY-tuomioistuimeen ECOFIN-ministerineuvoston viime marraskuisen päätöksen, jolla ministerineuvosto päätti olla rankaisematta Saksaa ja Ranskaa näiden vakaus- ja kasvusopimuksen vastaisesta toiminnasta. Käynnistyvä oikeusprosessi on eri-tyisen tärkeä sekä unionin talouspoliittisen uskottavuuden että unionin sisäisen, pienten ja suur-ten jäsenvaltioiden välisen tasavertaisuuden näkökulmasta. Komission päätös on perusteltu ja Suomen tulisi tukea komissiota tässä prosessissa. Suomen […]

Lue lisää
Uutiset

EU:n aikalisä tarpeen myös Suomelle

Koko viime vuoden hitaasti junnanneen hallitusten välisen konferenssin (HVK) kaatuminen joulukuussa viritti aiheellisen keskustelun EU:n tilasta ja tulevaisuudesta. EU todellakin on merkittävässä taitekohdassa, mutta niin on myös oma EU-politiikkamme. Siksi on syytä pysähtyä miettimään myös oman EU-politiikkamme tilaa ja tulevaisuutta. Suomi on ollut EU:n jäsen yhdeksän vuotta. Suomesta on tänä aikana maltilla ja viisaudella rakennettu […]

Lue lisää
Puheet

Lauttasaari-seuran ja Lauttasaaren säätiön itsenäisyyspäivätilaisuudessa

Hyvät naiset ja herrat, Talvisodan ensimmäisenä päivänä, 30. marraskuuta 1939, Neuvostojoukot pommittivat Helsinkiä. Yksi ensimmäisistä, aamulla klo 9.20 pudotetuista pommeista osui Lönnrotinkadun ja Abrahaminkadun risteykseen. Tuolloin vasta 13-vuotias isäni asui tästä vain kahden korttelin päässä. Isäni selvisi talvisodasta ja jatkosodasta, johon hän nuorimman rintamavastuuseen kutsutun ikäluokan edustajana myöhemmin osallistui, vain henkisin vaurioin. Huomattavasti kovemman hinnan […]

Lue lisää
Uutiset

Hallitus ei säästä edes tavallista säästäjää

Suomessa on noin 800 000 osakesäästäjää, jotka häviävät tulevien osinkojensa verotuksessa, kun hallituksen yritysveropäätöksen perusteella siirrytään osinkojen kahdenkertaiseen verotukseen. Suomessa on noin miljoona asuntosäästäjää, jotka kaikki häviävät, kun asuntolainan vähennysoikeus laskee prosentilla. Eläkesäästäjien osalta voittajat ja häviäjät on hankalammin arvioitavissa, mutta varmaa on, että suuri osa maan 500 000 eläkesäästäjästä häviää jälleen, kun säästäminen kytketään […]

Lue lisää
Puheet

Kokoomuksen asunto-ohjelmaa koskeva ryhmäpuheenvuoro

Arvoisa puheenjohtaja, Kokoomuksen valtuustoryhmä vaati 7.5.2003 antamassaan kannanotossa asunto-ohjelman tuomista kaupunginvaltuuston lähetekeskusteluun. Silloisen kannanottomme mukaisesti ”menettely korostaisi ohjelman suurta merkitystä kaupungin tulevalle väestörakenteelle ja tätä kautta tulopohjalle ja kilpailukyvylle”. Moitimme tuolloin kaupunginhallituksessa ollutta ohjelmaluonnosta vanhakantaiseksi. Vaadimme, että asuntopolitiikka pitää nähdä osana elinkeinopolitiikkaa ja kaupungin yleistä kilpailukykyä. Katsoimme, että asunto-ohjelman tavoitteenasettelua tulee muuttaa siten, että sen […]

Lue lisää
Puheet

Kokoomuksen hyvinvointipoliittinen seminaari, Helsinki

Kokoomuksen on luotava oma uskottava hyvinvointimalli Arvoisa Kokoomuksen herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Länsimaisen sivistyksen kulmakiviin kuuluu huolenpito yhteiskunnan vähäosaisista. Hyvinvointiajattelun ytimeen kuuluu koko teollistuneessa maailmassa yhteisymmärrys yhteiskunnan järjestämien peruspalveluiden tärkeydestä. Näistä peruslähtökohdista ei vallitse erimielisyyttä myöskään tämän päivän Suomessa. Näistä kysymyksistä ei ole ideologista näkemyseroa suomalaisten puolueiden välillä. Se, että me olemme kokoomuslaisia […]

Lue lisää
Puheet

Sähköurakoitsijapäivät, Turku

Osaammeko hoitaa talouttamme globalisoituvassa maailmassa Suomi on tällä hetkellä yksi maailman rikkaimmista maista. Valtiontaloutemme on vahva ja kansallinen kilpailukykymme hyvä. Täytämme mm. EU:n kasvu- ja vapaussopimuksen kriteerit selkeästi. Hyvinvointimme onkin lähes kaikilla mittareilla aivan maailman kärkiluokkaa, niin historiallisessa kuin maantieteellisessä vertailussa. Alustukseni otsikkoon viitaten voi hyvällä syyllä todeta, että me olemme osanneet hoitaa talouttamme hyvin […]

Lue lisää
Puheet

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro Helsingin vuoden 2004 talousarviosta

Arvoisa puheenjohtaja, Käsillä oleva budjetti on leimallisesti osa sitä talouden sopeuttamisohjelmaa, johon pääkaupunki on ollut pakotettu valtiovallan meihin kohdistamien kohtuuttomien toimenpiteiden johdosta. Budjetti leikkaa, kiristää, säästää, karsii ja sopeuttaa. Pääasiallinen syypää tähän on valtiovalta: edellinen hallitus, joka Helsingin ryösti ja nykyinen hallitus, joka vaalilupauksistaan poiketen ei ole pistänyt tikkua ristiin Helsingin hyväksi. Helsinki ei leikkaa, […]

Lue lisää