Uutiset ja puheet

Puheet

The Finnish Game Awards 2015, Helsinki

Hyvät pelialan vaikuttajat, arvoisat juhlavieraat, Ladies and Gentlemen, Vaikka tänä iltana puhutaan peleistä, ei tässä bisneksessä todellakaan ole leikistä kyse! Viime vuonna peliteollisuuden liikevaihto rikkoi miljardin euron rajan. Liikevaihdon kasvuvauhti on ollut – talouden taantumankin keskellä ilmiömäinen. Pelialan yritykset keräsivät viime vuonna ulkomaista pääomaa noin 30 miljoonan dollarin edestä. Suomen maine maailmalla pelialan huippuosaamisen keskittymänä […]

Lue lisää
Uutiset

Kiitos!

Tänään on eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä. Muista käyttää ääntäsi! Ei todellakaan ole samantekevää ketkä maamme asioista seuraavat neljä vuotta vastaavat. Omat tunnelmani vaalipäivänä ovat haikeat ja hieman hämmentyneet, sillä totutusta poiketen en ole itse ehdolla. Kansanedustajaurani jäi ainakin tällä erää kolmen kauden mittaiseksi. Haluan kiittää sydämestäni äänestäjiäni ja tukijoitani, jotka ovat mahdollistaneet minulle nämä 12 vuotta valtakunnan […]

Lue lisää
Puheet

Rikasta pohjoista 2015 – Käynnissäpidon ja kaivosteollisuuden pohjoinen foorumi, Kemi

Muutokset puhuttaessa mahdollisia Hyvä seminaariyleisö, Suomi on erittäin suuren taloudellisen murroksen kourissa. Perinteiset taloutemme kivijalka-alat ovat rakennemuutoksen kourissa ja vienti yskii. Suomi kaipaa kipeästi olemassa olevien yritystemme uudistumista, mutta myös kasvua uusilta, nousevilta aloilta. Erityisesti on ammennettava suomalaisista vahvuuksista – puhtaiden teknologioiden, luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen, korkean teknologisen osaamisen, digitalisaation edelläkävijyyden ja biotalouden saralla. Kaivannaisteollisuuden kasvupotentiaali on yksi Suomen kasvumahdollisuuksista. Siitäkin huolimatta, […]

Lue lisää
Uutiset

Vapaavuori: Kainuun ELY:n määräys estää Talvivaaran vesitilanteen kriisiytymisen

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Talvivaaran kaivoksen vesitilanteen vuoksi Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä jätti 8.4.2015 Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen ympäristönsuojelulain 123 pykälän mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Tänään 15.4. antamallaan päätöksellään ELY-keskus määräsi konkurssipesän alentamaan kaivosalueen patoaltaiden pintoja välittömästi sellaiselle tasolle, että ympäristöturvallisuus alueella ei vaarannu. Viranomaisten tehtävä on valvoa, etteivät kaivoksen alueella puhdistusta odottavat prosessivedet pääse valumaan hallitsemattomasti […]

Lue lisää
Uutiset

Vapaavuori: Suomalainen osaaminen Nokian kilpailukyvyn keskeinen osatekijä

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Nokian ja ranskalaisen Alcatel-Lucentin yhdistyminen nostaisi Nokian maailman suurimmaksi verkkolaiteyhtiöksi, ohi nykyisen markkinajohtaja Ericssonin. Yhtiöt tiedottivat aiesopimuksestaan 15.4.2015. – Yritysten yhdistyminen on aina haastava tilanne ja päällekkäisiä liiketoimintoja karsitaan. Tämän kaupan lähtökohdat ovat kuitenkin suhteellisen hyvät. Yritysten liiketoiminta on valmiiksi samanlaista, minkä lisäksi ne toimivat maantieteellisesti eri alueilla, arvioi elinkeinoministeri Jan […]

Lue lisää
Uutiset

Turun telakka siirtyy kokonaan Meyerin omistukseen

YHTEISTIEDOTE 15.4.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Meyer Turku Oy Meyer hankki syyskuussa 2014 yhdessä Suomen valtion (Suomen Teollisuussijoitus Oy) kanssa omistukseensa STX Europen Turun telakan. Meyer hankki omistukseensa 70 prosentin ja valtio Teollisuussijoituksen kautta 30 prosentin osuuden yhtiöstä. Alusta asti Suomen valtion oli tarkoitus toimia Turun telakan omistajana vain rajoitetun ajan. Teollisuussijoituksen sijoituspolitiikkaan kuuluu omistuksista irrottautuminen. […]

Lue lisää
Uutiset

Talvivaaran kaivoksen tilanne esillä ministeri Vapaavuoren Kajaanin vierailulla

Hallituksen Talvivaara-asioista vastaava elinkeinoministeri Jan Vapaavuori vierailee Kajaanissa perjantaina 10. huhtikuuta. Vierailun tarkoituksena on käydä keskustelua paikallisten tahojen kanssa viranomaisten ja konkurssipesän toimista Talvivaaran kaivokseen liittyen. ”Talvivaaran kaivoksen tilannetta ei julkisuudessa olevien tietojen perusteella ole helppo hahmottaa runsaasta viranomaisviestinnästä huolimatta. Ympäristöasiat Talvivaarassa otetaan äärimmäisen vakavasti ja viranomaiset sekä muut tahot tekevät tiivistä yhteistyötä kaivoksen tilanteen […]

Lue lisää
Uutiset

Elinkeinoministeri Vapaavuori: Viranomaiset seuraavat Talvivaaran vesitilanteen kehittymistä

TEM Tiedote Kainuun ELY-keskus kehotti tänään 2.4.2015 Talvivaara-Sotkamo Oy:n konkurssipesää jättämään ilmoituksen ympäristönsuojelulain 123 pykälän mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Kuten viranomaiset ovat jo aiemmin todenneet, Talvivaaran vesialtaat ovat täyttymässä kriittiselle tasolle. Kaivosalueella on eriteltynä luonnon sade- ja valumavesiä, jo puhdistettuja vesiä ja vielä puhdistamattomia vesiä. Suuret vesimassat ovat seurausta kipsisakka-altaan vuodosta vuonna 2012, jonka seurauksena alue, […]

Lue lisää
Uutiset

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalle 32 miljoonaa euroa energiatukea

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 2.4.2015 Metsä Fibre Oy:lle 32 120 000 euroa energiatukea Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan investointeihin. Tukea myönnettiin laitoksen uutta teknologiaa sisältäviin energiakonsepteihin. Biotuotetehdas edistää uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä sekä energian tuotannon ja käytön tehostamista sekä niihin liittyvää uuden teknologian käyttöönottoa. Uusi biotuotetehdas rakennettaisiin Metsä Fibren nykyisen Äänekosken sellutehtaan alueelle. […]

Lue lisää
Uutiset

Suomen Teollisuussijoituksen osakepääomaa korotetaan 105 miljoonalla eurolla

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Hallitus valtuutti 2.4.2015 työ- ja elinkeinoministeriön merkitsemään uusia osakkeita ja korottamaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääomaa 105 miljoonalla eurolla. Osakeanti liittyy Teollisuussijoituksen kolmeen eri sijoitusohjelmaan: Kasvurahastojen rahasto II:n lisäpääomittamiseen, Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelmaan sekä uuteen kansainvälisten pääomasijoitusten hankkimiseen liittyvään sijoitusohjelmaan. – Yritystemme uudistuminen ja kansainvälistyminen on yksi tulevaisuuden kasvun keskeinen osatekijä. Uudistumista ja […]

Lue lisää