Uutiset ja puheet

Uutiset

Elinkeinoministeri Vapaavuori: Viranomaiset seuraavat Talvivaaran vesitilanteen kehittymistä

TEM Tiedote Kainuun ELY-keskus kehotti tänään 2.4.2015 Talvivaara-Sotkamo Oy:n konkurssipesää jättämään ilmoituksen ympäristönsuojelulain 123 pykälän mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Kuten viranomaiset ovat jo aiemmin todenneet, Talvivaaran vesialtaat ovat täyttymässä kriittiselle tasolle. Kaivosalueella on eriteltynä luonnon sade- ja valumavesiä, jo puhdistettuja vesiä ja vielä puhdistamattomia vesiä. Suuret vesimassat ovat seurausta kipsisakka-altaan vuodosta vuonna 2012, jonka seurauksena alue, […]

Lue lisää
Uutiset

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalle 32 miljoonaa euroa energiatukea

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 2.4.2015 Metsä Fibre Oy:lle 32 120 000 euroa energiatukea Äänekoskelle suunnitellun biotuotetehtaan investointeihin. Tukea myönnettiin laitoksen uutta teknologiaa sisältäviin energiakonsepteihin. Biotuotetehdas edistää uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä sekä energian tuotannon ja käytön tehostamista sekä niihin liittyvää uuden teknologian käyttöönottoa. Uusi biotuotetehdas rakennettaisiin Metsä Fibren nykyisen Äänekosken sellutehtaan alueelle. […]

Lue lisää
Uutiset

Suomen Teollisuussijoituksen osakepääomaa korotetaan 105 miljoonalla eurolla

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Hallitus valtuutti 2.4.2015 työ- ja elinkeinoministeriön merkitsemään uusia osakkeita ja korottamaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n osakepääomaa 105 miljoonalla eurolla. Osakeanti liittyy Teollisuussijoituksen kolmeen eri sijoitusohjelmaan: Kasvurahastojen rahasto II:n lisäpääomittamiseen, Uudistuva teollisuus -sijoitusohjelmaan sekä uuteen kansainvälisten pääomasijoitusten hankkimiseen liittyvään sijoitusohjelmaan. – Yritystemme uudistuminen ja kansainvälistyminen on yksi tulevaisuuden kasvun keskeinen osatekijä. Uudistumista ja […]

Lue lisää
Uutiset

Virkamiesselvitys listaa uuden hallituksen päätettäväksi tulevia energia-asioita

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima virkamiesselvitys listaa asioita, joista on varauduttava tekemään energiapoliittisia valintoja tulevalla vaalikaudella. Selvitys käsittelee erityisesti uusiutuvaan ja hajautettuun energiaan sekä energiamarkkinoihin liittyviä politiikkavaihtoehtoja ja päätöksenteossa huomioon otettavia näkökohtia ottamatta kuitenkaan kantaa tuleviin valintoihin. – Nyt valmistunut virkamiesselvitys hahmottaa hallitusohjelman mukaisesti lähivuosien energiapolitiikan reunaehtoja ja on hyvä taustapaperi myös […]

Lue lisää
Uutiset

Ministerit Räty ja Vapaavuori: Panostukset terveysalan tutkimukseen ja innovaatioihin tuottavat tulosta

STM ja TEM tiedottavat Auria Biopankki ja Bayer julkistivat tänään 1.4.2015 sopimuksen tutkimusyhteistyöstä, joka tähtää entistä täsmällisempien syöpälääkkeiden ja hoitomuotojen kehittämiseen. Uusien lääkkeiden kehittäminen on yhä vaikeampaa ja kalliimpaa perinteisillä tavoilla. Laadukkaat biopankit, tietojärjestelmät ja terveydenhuollon rekisterit ovat suomalaisia vahvuuksia, joiden hyödyntäminen kiinnostaa myös kansainvälistä lääketeollisuutta. Biopankeilla on keskeinen rooli yksilöllistyvän terveydenhoidon kehittämistyössä. – Olemme […]

Lue lisää
Puheet

TEM:n Palvelutalouden murros ja digitalisaatio -raportin julkistus, Helsinki

Muutokset puhuttaessa mahdollisia Palvelutaloudesta ja rakennemuutoksesta Suomessa on meneillään yksi historiamme merkittävimmistä teollisuuden rakennemuutoksista. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteestamme on pudonnut vuosituhannen vaihteen lähes 30 prosentista noin 20 prosenttiin. Samalla kun perinteinen kivijalkateollisuutemme joutuu uudistumaan ja etsimään uusia aluevaltauksia arvoketjun eri osista, kasvua tulee hakea myös kokonaan uusilta toimialoilta. Palveluiden osuus Suomen BKT:sta on kasvanut yli 70 […]

Lue lisää
Uutiset

Raportti: Digitalisaatio muuttaa palvelusektoria voimakkaasti

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Digitalisaatio vaikuttaa palvelusektoriin yhtä voimakkaasti kuin teollisuuteen. Se lisää tuottavuutta ja muuttaa kilpailuoloja. Vaikka digitalisaatio ja sen myötä tuottavuuden kasvu vähentää työvoiman tarvetta monilla nykyaloilla, avaa se samalla uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia, joille voi syntyä uusia työpaikkoja. Näin arvioidaan työ- ja elinkeinoministeriön 30.3.2015 julkaistussa raportissa ”Palvelutalouden murros ja digitalisaatio – Suomen kasvun […]

Lue lisää
Puheet

Working session ”Role of EU Single Market in the digital economy”, Riga

Distinguished Ministers, dear friends, Digitalization means industrial revolution. It changes the world faster than any other phenomenon since the beginning of the industrialization. It modifies business models, value chains and networks. Everything that can be digitalized will be digitalized. Digitalization means great opportunities for businesses and public sector. However, as the digital environment per se […]

Lue lisää
Uutiset

Vapaavuori EU:n kilpailukykyministerien tapaamisen pääpuhujaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Euroopan kilpailukykyministerit pitävät epävirallisen kokouksensa puheenjohtajamaa Latvian johdolla Riikassa 26.–27.3.2015. Suomea kokouksessa edustavat elinkeinoministeri Jan Vapaavuori ja valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori. Kokous rakentuu kolmen pääteeman ympärille: EU:n sisämarkkinoiden rooli digitaalisessa taloudessa, teollisuuden digitaalinen murros ja digitaalinen yrittäjyys. Komission on tarkoitus julkaista digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa ennen kesäkuun Eurooppa-neuvostoa. Elinkeinoministeri Vapaavuori on kutsuttu kokouksen […]

Lue lisää
Uutiset

Elinkeinoministeri Vapaavuori selvityttää seudullisten kehittämisyhtiöiden roolin työ- ja elinkeinopolitiikassa

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on käynnistänyt selvityshankkeen, jonka tavoitteena on selvittää seudullisten kehittämisyhtiöiden roolia ja kartoittaa sellaisia yritystoiminnan esteitä, jotka hidastavat alueiden elinkeinorakenteen uudistamista. Selvityksen tekee kaupunkineuvos Markku Andersson. Selvitys kytkeytyy viranomaisten ja muiden toimijoiden tehtävien järjestämiseen ja rakenteiden uudistamiseen sekä täydentää osaltaan työ- ja elinkeinoministeriön yritystukijärjestelmän uudistamista. Selvityshenkilön toimeksiantona on 1) […]

Lue lisää