Uutiset ja puheet

Uutiset

Cowboykapitalismi uhkaa sekä kaupunkeja että maaseutua, Helsingin Sanomat, Sunnuntaidebatti

Holtiton kaupparakentaminen vaarantaa etenkin keskisuuret ja pienet maakuntakeskukset, kirjoittaa asuntoministeri Jan Vapaavuori. Valtakunnallisen ympäristöhallinnon ja maakuntien välinen jännite nostaa vaalien alla päätään. Keskusta näyttää esimerkiksi varapuheenjohtaja Timo Kauniston ja kansanedustaja Mika Lintilän voimin virittelevän uutta kaupungit–maaseutu-konfrontaatiota edellisen betonikaupunki–puutarhakaupunki-vastakkainasettelun jatkeeksi. Tällä kertaa aihetta lähestytään väitteillä, joiden mukaan kokoomus haluaisi sulloa kaikki maalaiset keskuksiin. Ah, kuinka syvämietteistä! […]

Lue lisää
Puheet

ROTI 2011 -raportin julkistamistilaisuus, Helsinki

Hyvät Rakennetun omaisuuden vaalijat, Käsissämme on järjestyksessä kolmas Roti-raportti. Ensimmäinen julkistettiin vuonna 2007, neljä vuotta sitten. Näyttää siltä, että raportin oma identiteetti on löytynyt; Roti 2011 on asiantuntevasti ja ajatuksia herättävästi laadittu. Roti-prosessi on tervetullut lisä keskusteluun, jota kiinteistö-, rakennus- ja infrasektorilla ei ole liikaa. Rotin ensisijaisena tarkoituksena on aikaansaada katsaus, joka toimii keskustelun virittäjänä […]

Lue lisää
Puheet

Palvas-luovutustilaisuus, Helsinki

Hyvät kuulijat, hyvät tiedotusvälineiden edustajat, Valtioneuvosto teki 2008 helmikuussa periaatepäätöksen valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi, jossa sovittiin, että Ympäristöministeriö laatii selvityksen tukien käyttöalueen laajentamisesta palveluasumisessa. Tarkemmaksi tehtäväksi tuli kartoittaa myös ilman tukia tapahtuva palveluasuntotarjonta ja arvioida valtion tukien tarkoituksenmukaiset rajaukset yhteistyössä Kilpailuviraston kanssa. Tausta nyt vastaanotettavalle selvitykselle pohjautuu Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen. Palveluasuminen tulee olemaan tulevina […]

Lue lisää
Puheet

Helsingin Diakonissalaitoksen Auroratalon avajaiset, Helsinki

Arvoisa juhlayleisö Hyvät naiset ja herrat Haluan heti alkuun onnitella Helsingin Diakonissalaitosta uraauurtavan asumis- ja palvelukonseptin aikaansaamisesta samalla haluan kiittää kaikkia osapuolia, suunnittelijoita ja rakentajia, Helsingin kaupunkia, Diakonissalaitosta ja ARA:aa vaativan rakennusprojektin toteuttamisesta. Haluan myös onnitella Diakonissalaitosta tämän talon nimeämisestä Aurorataloksi. Se on hieno kunnianosoitus Aurora Karamzinin elämäntyölle. Aurora Karamzin oli aikoinaan merkittävä osattomien ja […]

Lue lisää
Puheet

Nordiska Rådets utskottsmöte, Esbo

Finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2011 De nordiska länderna är nära syskon, vare sig man närmar sig frågan med utgångsläge i historien, kulturen, värderingar eller samhällsstruktur. Vi bör dock inte ta samarbetet för givet, och inte heller skall man nöja sig med tron om att det nordiska samarbetet har ett egenvärde som är nog för […]

Lue lisää
Puheet

Nuorten asumista selvittäneen tutkimushankkeen julkistamistilaisuus

Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hyvät naiset ja herrat! Väestön ikääntymisestä ja uhkaavasta eläkepommista käydään nykyään jatkuvaa keskustelua julkisuudessa. Eläköitymisestä ja siihen liittyvistä asuntorakentamisen tarpeista puhuttaessa jää helposti varjoon ihmisiän toinen pää, nuoruus. Wikipedian mukaan nuoruus on elämänvaihe, jota on vaikea määritellä. Tarkat määrittelyt sivuuttaen, nuoruus on elämänvaihe lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Nuoruudessa kasvamme riippumattomiksi vanhemmistamme ja […]

Lue lisää
Puheet

Tieteen päivät, Helsinki

Valtiovallan tervehdys – ”Arjen asuminen” Arvoisat Tieteen päivien avajaisten osallistujat, Tieteen päivien tämänvuotinen teema ”Arjen arvoitus” on mielenkiintoinen niin tieteen tekijöille kuin tieteen tuoreista tuloksista kiinnostuneille. Kun tutustuu Tieteen päivien tarjontaan huomaa sen tieteen alojen kirjon, joiden tuloksilla on merkitystä arjessamme ja joita arki kiinnostaa tutkimuksen kohteena. Päivien aikana on esimerkiksi mahdollisuus kuulla niin suomalaisesta […]

Lue lisää
Puheet

Tampereen seutufoorumi, Tampere

Hyvät Tampereen seudun kuntien valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat, Tänään käsittelyssä oleva maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus on ensimmäinen laatuaan. Ensimmäistä kertaa on saman pöydän ääressä keskusteltu, kytketty yhteen ja muotoiltu sopimusta yhdyskuntien kehittämisen kannalta olennaisista isoista linjoista, eli ennen kaikkea liikenteen ja liikennejärjestelmän kytkennästä maankäyttöön. Toki sopimus sisältää myös yhdyskuntien keskeisimpään toimintoon, asumiseen liittyviä […]

Lue lisää
Puheet

Puurakentamisen rakentamismääräyksiä pohtineen työryhmätyön luovutustilaisuus, Helsinki

Puurakentamista on Suomessa ainakin haluttu edistää jo vuosikausia. Jos puurakentamisen määrä korreloisi sitä edistävien ohjelmien kanssa, meidän ei enää tarvitsisi asiaa pohtia. Puurakentamista on lähihistoriassamme edistetty aina 1990-luvun alun Puurakentaminen 2000-ohjelmasta Puurakentamisen teknologiaohjelmaan 1995–98, Puun vuodesta 1996 Puun aikaan 1997–2000 sekä Puu-Suomi toimintaohjelmasta 1998–2005 Puurakentamisen edistämisohjelmaan 2004–2010. Jos lähdetään oletuksesta, että hallitusohjelmat kuvastavat yleistä tahtotilaa […]

Lue lisää
Puheet

Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n juhlaseminaari, Helsinki

Arvoisa seminaariväki, Hyvät naiset ja herrat, Asumisoikeusjärjestelmän syntyhetket ajoittuvat 1980-luvun ja 1990-luvun taitteeseen. Aikakausi muistuu mieleen helposti saadun lainan mahdollistamana kulutusjuhlana ja pörssikurssien kohoamisena. Talous kuitenkin ylikuumeni, korot nousivat ja pankit ajautuivat kriisiin. 1980-luvun lopussa myös omistusasuntojen hinnat olivat huipussaan. Myöskään vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ei juuri ollut markkinoilla. Tarvittiin lisää keinoja turvaamaan suomalaisten mahdollisuus tarpeitaan ja […]

Lue lisää