Kontaktuppgifter

Jan Vapaavuori
info@vapaavuori.net

Inbjudningar och mötesförfrågningar:
Jonna Sjögren
Borgmästarens assistent
jonna.sjogren@hel.fi