CV

Persondata

• Född 3.4.1965 i Helsingfors
• Tvåspråkig (finska, svenska)
• Föräldrar vicehäradshövding Panu Vapaavuori och hushållslärare Gun Vapaavuori, född Carlson
• Gift med Outi Vapaavuori, Professor i smådjurskirurgi

Utbildning

• Student 1984 (Pohjois-Helsingin yläaste ja lukio)
• Juris kandidat 1989 (Helsingfors Universitet)
• Vidareutbildning i juridik i Helsingfors, Uppsala och Haag
• Grundstudier i nationalekonomi och redovisning vid Svenska Handelshögskolan

Militärtjänst

• Militär grad kapten (2008)
• Militärtjänsten i Kustjägarskolan 1984-1985

Arbetserfarenhet

• Näringsminister 2012-2015
• Ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp 2011-2012
• Bostadsminister 2007-2011
• Minister för nordiskt samarbete 2007-2011
• Track&Field Finland Ab, verkställande direktör 2001-2003
• Utrikeshandelsminister Kimmo Sasis specialmedarbetare 1999-2001
• Sekreterare för Samlingspartiets internationella ärenden 1995-1999
• Justitieminister Sauli Niinistös specialmedarbetare 1995
• Utrikeshandelsminister Pertti Salolainens specialmedarbetare 1993-1995
• Informationssekreterare för samlingspartiets riksdagsgrupp 1992-1993
• Forskare vid Internationella handelsjuridiska institut 1991-1992
• Assistent i jämförande juridisk vetenskap vid Helsingfors Universitet 1990-1991

Riksdagsarbete

• Riksdagsledamot 2003-2015
• Ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp 2011-2012
• Viceordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp 2006-2007
• Medlem i stora utskottet 2003-2007, 2011-2012
• Suppleant i utrikesutskottet 2011-2012
• Medlem i grundlagsutskottet 2005-2007, ordförande 2007
• Medlem i lagutskottet 2003-2005
• Medlem i ekonomiutskottet (ers) 2003-2007
• Medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet 2003-2006, suppleant 2006-2007, 2011-2012

Nuvarande förtroendeuppdrag

•Ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige 1997-

Tidigare förtroendeposter

• Viceordförande för stadsfullmäktige 2012
• Ledamot i Finlands Banks bankfullmäktige 2011-2012
• Ledamot i Sitras förvaltningsråd 2011-2012
• Ordförande för Statens idrottsråd 2011-2012
• Ledamot i Nordea delagationen 2012
• Ordförande för Mankala Ab styrelsen 2011-2012
• Medlem i Nationella stiftelsen styrelse 2012
• Medlem i Ellun Kanat Ab styrelsen 2009-2012
• Ordförande för Helsingfors stadsstyrelse 2005-2007
• Ordförande för delegationen för Huvudstadsregionen 2005-2007
• Ordförande för Helsingforsregionens samarbetsmöte 2005-2007
• Helsingfors Tennisstadion Ab, styrelseledamot 1997-2007
• Finlands rinkbandyunion, styrelseledamot 2006-2007
• Ordförande för Samlingspartiets fullmäktigegrupp i Helsingfors 2003-2005
• Helsingfors Samlingspartiets viceordförande 2003-2005
• Ledamot i Helsingfors stadsstyrelse 2001-2005
• Ordförande för Helsingfors Idrottsnämnd 1997-2000, viceordförande 1995-1996
• Ledamot i Helsingfors hälsovårdsnämnd 1993-1995
• Medlem i planeringskommissionen för försvarsinformation 2003-2006
• Suomen Turistiauto Ab, styrelseordförande 2001-2003
•Vapo Ab, medlem i förvaltningsrådet 1992-2001
• Medlem i Utrikesministeriets urvals- och skolningsnämnd 1997-2001
• Ansvarig ordförande för Finlands Studentkårers förbunds förbundsmöte 1990-1995
• Medlem i delegationen för Studentkåren vid Helsingfors Universitet 1987-1991
• Styrelseordförande i Pykälä rf 1988

Intressen

• Motion, speciellt golf, joggning, rink bandy, tennis