Okategoriserad

Ett starkt tvåspråkigt Helsingfors – siis mitä?

Helsingfors är starkt tvåspråkigt, står det i stadens strategiprogram. “Tvåspråkighet är en trumf i en nordisk välfärdsstad som Helsingfors. Helsingfors ska vara landets bästa stad – också på svenska!” Så klart! Undertecknar helt och helhjärtat. Men vad betyder det i praktiken? Antalet svenskspråkiga i Helsingfors växer under de kommande åren, och därför är det motiverat […]

Lue lisää