Var skapas de nya jobben?- framtiden för basindustrin i Sverige och Finland, Stockholm

Framtiden för basindustrin – Finlands perspektiv Bästa åhörare, Det är alltid fint att få besöka vårt västra grannland. I dessa händelserika tider kan man inte undgå att också tänka på de större skeendena i historien. Finland och Sverige levde i 600 år tillsammans som delar av den tidens europeiska stormakt. Österland blev via olika skeden […]

Läs mer

Ansökan till Helsingfors första borgmästare

Bästa helsingforsare, Bästa beslutsfattare i Samlingspartiet i Helsingfors, Jag vänder mig till er med anledning av kommunalvalen som ordnas den 9. april. Jag kan föreställa mig att en stor del av er är av den åsikten att dagens politik ser förvirrande ut, och ibland även deprimerande. Jag förstår också att ni är bekymrade över vad […]

Läs mer

Ett starkt tvåspråkigt Helsingfors – siis mitä?

Helsingfors är starkt tvåspråkigt, står det i stadens strategiprogram. “Tvåspråkighet är en trumf i en nordisk välfärdsstad som Helsingfors. Helsingfors ska vara landets bästa stad – också på svenska!” Så klart! Undertecknar helt och helhjärtat. Men vad betyder det i praktiken? Antalet svenskspråkiga i Helsingfors växer under de kommande åren, och därför är det motiverat […]

Läs mer