Pormestarikampanja

Helsinki siirtyy kevään kunnallisvaalien jälkeen pormestarimalliin. Olen ehdolla tähän tehtävään. Mikä tämän pormestarin tehtävänkuva oikein on? Mistä näissä vaaleissa oikein on kyse?

Helsinki on iso paikka. Kaupunki on muun muassa maan suurin työnantaja. Toimintamenot ovat yli viisi miljardia euroa. Konserniin kuuluu satoja yksiköitä. Pormestarin tehtävä on johtaa koko tätä apparaattia. Hänen asemansa on vahvempi kuin nykyisen kaupunginjohtajan. Kuten muissakin organisaatioissa ylimmän johdon tulee keskittyä strategisiin kysymyksiin, nähdä kokonaisuus, luoda puitteet tuloksekkaalle yhteistyölle ja viedä kaupunkia määrätietoisesti kohti parempaa tulevaisuutta.

Kaupungistuminen ei ole tykkäämiskysymys, vaan globaali megatrendi.

Kaupungistuminen ei ole tykkäämiskysymys, vaan globaali megatrendi. Se tuo mukanaan paljon hyvää, mutta myös lieveilmiöitä. Helsinki on Suomessa ainutlaatuinen paikka, ainoa jonkinlainen metropoli. Täällä sekä kaupungistumisen edut että haitat korostuvat. Pormestarin tärkein tehtävä on johtaa kaupunkia siten, että näitä hyötyjä vahvistetaan ja haittoja lievitetään.

Helsinki on paikka kansainvälistä menestystä janoavalle yritykselle, uutta työtä luovalle yritystoiminnalle ja intohimoiselle startupille, joka haluaa muuttaa maailmaa.

Helsingistä tulee tehdä paikka asioille, joilla ei ole samanlaisia edellytyksiä syntyä, kasvaa ja kukoistaa muualla. Kaupungin missio on tarjota maailmanluokan mahdollisuudet kouluttautua, työskennellä ja yrittää sekä ylipäänsä toteuttaa itseään. Helsinki on paikka kansainvälistä menestystä janoavalle yritykselle, uutta työtä luovalle yritystoiminnalle ja intohimoiselle startupille, joka haluaa muuttaa maailmaa.

Helsingin ydintehtävä on samalla tarjota suojaa ja turvaa niille, joita elämä on kolhinut. Helsingillä on vahva sosiaalinen omatunto, jolla on herkkyyttä yksittäisen asunnottoman, kehitysvammaisen, syrjäytymisvaarassa olevan nuoren tai yksinhuoltajan murheille. Helsinki on paras paikka lapselle kasvaa ja vanhukselle muistella. Helsinki on kaikkia varten.

Helsingin intohimona on luoda edellytyksiä virikkeelliselle ja merkitykselliselle elämälle. Kansainvälisyys, suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus ovat osa kaupungin perusolemusta. Kaupungin syke, urbaani elämäntapa ja aito yhteisöllisyys ovat kaupungin tunnusmerkkejä. Helsingissä kukoistaa niin katukulttuuri kuin korkeakulttuurikin.

Helsinki ei kilpaile maan muiden kaupunkien, vaan Tukholman, Kööpenhaminan ja vaikkapa Amsterdamin kanssa.

Helsingin tehtävä on ottaa paikkansa kansainvälisten suurkaupunkien kärkijoukossa. Vahva ja vastuullinen, moderni ja elävä Helsinki on kaupunkilaisten ilo, mutta myös koko Suomen etu. Valtiovallan tulee antaa Helsingille sen ansaitsema arvo ja huomio. Samalla Helsingin tulee pääkaupunkina ymmärtää vastuunsa koko maan suotuisasta kehityksestä. Helsinki ei kilpaile maan muiden kaupunkien, vaan Tukholman, Kööpenhaminan ja vaikkapa Amsterdamin kanssa.

Pormestari on kaupungin kasvot, ylin edunvalvoja ja kokoava voima. Hänen tehtävänsä on tuoda vakautta muuten epävakaaseen maailmaan, luotsata kaupunki yhä parempiin saavutuksiin, sekä pitää huolta henkilöstön viihtyvyydestä ja sosiaalisesta eheydestä.

Helsinki kasvaa joka tapauksessa. On tärkeää, että tämä kasvu on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Tämä on vaativa johtajuushaaste, jossa populismille tai haihattelulle ei saa antaa sijaa.

Tämä on se iso kuva, miten nämä vaalit ja tulevan pormestarimallin miellän.

Tulen kampanjan aikana kirjoittamaan aktiivisesti blogia, jossa avaan näkemyksiäni monista muista tärkeistä teemoista. Kaikki blogit päivittyvät tälle nettisivulle.

Helsinki on hieno kaupunki, yksi maailman hienoimmista. Tulevaisuuden Helsinki on enemmän.