Länsimetro nytkähti eteenpäin

Espoon valtuuston eilinen metropäätös on iloinen asia. Päätös on merkittävä Espoolle, se on merkittävä Helsingille, mutta se on ennen kaikkea merkittävä koko pääkaupunkiseudulle. Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat jo pitkään tosiasiallisesti muodostaneet varsin yhtenäisen kaupunkirakenteen ja työssäkäyntialueen. Tällaisella yhtenäisellä alueella on mitä luonnollisinta, että keskeiset infraratkaisut, liikennekysymykset etunenässä, on järjestetty yhtenäisesti. Pääkaupunkiseudulle […]

Lue lisää

Soininvaaran luopuminen eduskunnasta

Vihreiden Osmo Soininvaaran luopuminen eduskunnasta on menetys suomalaiselle parlamentarismille. Se ei ole sitä sen takia, että Soininvaara olisi säkenöivä väittelijä eduskunnan täysistunnoissa vaikkapa Ben Zyskowiczin tai Mauri Pekkarisen tapaan. Eikä se ole sitä sen takia, että Soininvaarasta olisi muodostunut pitkän poliittisen uransa takia jonkinlainen kansanvallan ja parlamentarismin ikoni, koska tältäkin saralta löytyy häntä huomattavasti ansioituneempia […]

Lue lisää

Hukattujen mahdollisuuksien budjetti

Valtiovarainministeri Heinäluoma puhui vaihteeksi viisaita todetessaan, että suurimmat talouspoliittiset virheet tehdään yleensä nousukauden ja itse asiassa suhdannehuipun aikana. Istuva punamultahallitus ei taida tähän sortua – kun ei tee oikein mitään, ei tee kovin pahoja virheitäkään. Talouden kiertokulku on pitkävaikutteinen prosessi. Monet tämän päivän positiivisista ilmiöistä on pohjustettu järkevillä, joko yhteiskunnan tai yritysten itsensä tekemillä päätöksillä […]

Lue lisää

Ei poliisia moittia pidä, vaan kiittää

Suomalainen poliisi taltutti menestyksekkäästi orastavan mellakan ASEM-kokouksen yhteydessä Helsingissä. Kiitosten sijasta erilaiset päivystävät dosentit ja valvontaviranomaiset sekä huligaaneja hyysäävät punavihreät poliitikot ovat ryhtyneet epäilemään ja moittimaan poliisia ja sen toimintaa. Ja julkisuutta tälle kritiikille piisaa. Näin ei pitäisi olla. Poliisille pitäisi ennemmin jakaa ansiomitaleja hienosta toiminnasta kuin alistaa heidät turhanpäiväisen moittimisen, epäilyn ja syynäyksen kohteeksi. […]

Lue lisää

Yleinen asevelvollisuus palautettava

Demareiden Liisa Jaakonsaari virittelikeskustelun yleisen asevelvollisuuden poistamisesta. Minusta ajankohtaisempaa ja mielekkäämpää olisi käydä keskustelua yleisen asevelvollisuuden palauttamisesta. Jaakonsaaren aloite on jo ammuttu alas – monestakin suunnasta. Hyvä niin. Itse asiassa ainoa tekijä, joka edes periaatteessa voisi tukea asevelvollisuudesta luopumista olisi se, että tällöin meidän olisi suorastaan pakko liittyä Natoon. En tiedä, josko tämä jopa toimi […]

Lue lisää

Sipoo & RKP

Helsingin läntisen Sipoon liittämistä koskevaa aloitetta on väitetty valmistellun salassa. On uskoteltu, että esitys tuli yllättäen ja pyytämättä. Näin ei kuitenkaan ole. Helsinki on kohta vuoden ajan avoimesti ajanut asiaa. Olemme yhdessä muun pääkaupunkiseudun kanssa kirjelmöineet siitä jo aiemmin valtakunnan hallitukselle. Olemme pitäneet asiaa esillä kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Olemme myös keskusteluissa sipoolaisten päättäjien kanssa täysin […]

Lue lisää

Virkamies-Vanhanen EU:n peräsimessä

Europarlamentaarikko Satu Hassi näyttää arvostelleen pääministeri Matti Vanhasta hänen EU-parlamentissa pitämästään puheesta. Hassin mukaan Vanhanen muistuttaa virkamiestä tai tunnollista oppilasta, eikä johtajaa, saati visionääriä. On tietenkin huolestuttavaa, ellei puheenjohtajamaan pääministeri pysty osoittamaan johtajuutta. Puheenjohtajamaan tehtävänä on juosta asioita kasaan, saada tuloksia aikaan. Puheenjohtajan tulee rakentaa kompromisseja, taivutella jäsemaita, lukea tilanteita ja johtaa Unionia eteenpäin. Johtajuus […]

Lue lisää

Wonderful Copenhagen 02.07.2006

Suomi on maailman kilpailukyisimpiä maita. Silti se ei vedä puoleensa ulkomaisia investointeja. Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan kesäisessä kokouksessa pohdittiin mm. tätä teemaa. Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu on monessa hyvä, mutta myös heikkoudet ovat suuria. Olemme pohjoinen, syrjäinen ja markkinoiden kannalta varsin pieni alue, jonka ilmasto on epäedullinen, kieli vähintäänkin omituinen, monikulttuurisuus vähäistä ja tunnettuisuuskin vähän niin ja […]

Lue lisää

Demari porvarina

KTM:n ylijohtaja Raimo Luoma haluaa muuttaa julkisia palveluja toimimaan markkinatalouden hengessä. Eilisessä Taloussanomien haastattelussa Luoma perustelee vaatimustaan julkisten palvelujen remontista sillä, että niiden tuotanto ei tätä nykyä ole tarpeeksi kilpailtua. Idea on, että toiminta tehostuisi, kun palvelujen tuotanto muuttuisi ”yritysmuotoiseksi”. Hänen mukaansa virastoista pitää myös saada liikelaitoksia, liikelaitoksista yrityksiä ja yrityksistä pörssiyhtiöitä. Luoman ajatuksissa ei […]

Lue lisää

Pari sanaa Sipoosta – mutta myös Espoosta ja Vantaasta

Tarkasteltaessa sitä, mikä pääkaupunkiseudulla on eniten muuttunut viimeisen 40-50 vuoden aikana, on helppo kääntää katse länteen. Merkittävintä koko seudun kannalta on eittämättä ollut Espoon nousu. Espoo onkin kehittynyt varsin nopeasti maaseutumaisesta ja asukasluvultaan pienestä pääkaupunkiseudun raja-alueesta erittäin hyvin menestyväksi, moderniksi ja innovatiiviseksi kaupungiksi. Ilman Espoon kasvua maan toiseksi suurimmaksi kaupungiksi pääkaupunkiseutu ei olisi sitä, mitä […]

Lue lisää