Toimiva kaupunki on luovempi

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsinki on yhdistelmä rationaalista toimivuutta ja omaperäistä rosoisuutta. Strategian mukaan Helsinki on samaan aikaan luotettava ja luova, spontaani ja järjestäytynyt. Toimivuus ja luovuus kulkevat strategian sivuilla käsi kädessä. Luovuus liitetään usein itseilmaisuun ja rajoja rikkovaan toteuttamiseen. Luovuuden yhdistäminen tehokkuusajatteluun tai tiukan hierarkian organisaatioihin kuulostaa hankalalta. Kuitenkin juuri luovuuden käytön kautta […]

Lue lisää

Toimiva kaupunki on älykkäämpi

Kaupungit kisaavat keskenään osaajista ja investoinneista. Kisassa menestyviä kaupunkeja yhdistää avoin liiketoimintaympäristö, monipuolinen kulttuurielämä, viihtyisä ympäristö sekä toimiva kaupunkirakenne. Kaikki Helsingin vahvuuksia. Hyvin toimivan fyysisen kaupunki-infran lisäksi modernilta kaupungilta vaaditaan myös toimivaa digitaalisen maailman infraa. Maailman menestyvät metropolit eivät voi olla muuta kuin älykkäitä kaupunkeja, smart cityjä. Digitalisaatio tulee todennäköisesti muuttamaan maailmaa voimakkaammin ja nopeammin […]

Lue lisää

Toimiva kaupunki on kestävämpi 

Voimakas kasvu on sävyttänyt Helsingin historiaa jo parisataa vuotta, eikä kasvulle vielä näy päätepistettä. Viime vuonna kaupunkimme kasvoi 8091 uudella helsinkiläisellä. Perspektiiviä antaa se, että Suomessa on 184 kuntaa, joiden koko väkiluku on pienempi kuin Helsingin edellisvuoden väestönkasvu. Kasvavan kaupungin palveluista ja tulijoiden asuttamisesta on huolehdittava kestävästi. Uudessa kaupunkistrategiassa korostuu moderni ilmasto- ja ympäristövastuu. Helsinki […]

Lue lisää

Toimiva kaupunki on vaikuttavampi

Kaikki organisaatiot valvovat etuaan. Niin niiden pitääkin. Päätökset, jotka itse kuhunkin vaikuttavat, tehdään isolta osin aina jossain muualla. Helsinginkin pitää valvoa etuaan niin kansainvälisillä areenoilla kuin suhteessa maan hallitukseen. Tämä on aivan yhtä luonnollista kuin vaikkapa se, että Suomi valvoo etuaan EU:n päätöksenteossa. Edunvalvontaa varten on perustettu ihan omia järjestöjäkin. Palkansaajaliike kuuluu omiin kattojärjestöihinsä, elinkeinoelämän […]

Lue lisää

Toimiva kaupunki on osallistavampi

Helsinki on iso byrokratia, mutta ennen kaikkea paikka ja yhteisö. Kaupungin pitää olla alusta ja mahdollistaja eikä pyrkiä toimimaan kaikessa ihmisten puolesta. Luovia ideoita kun syntyy myös muualla kuin virkakoneiston rattaissa. Vaikka kaupunki itse voi ja sen pitää tehdä paljon, todellinen kaupunki rakentuu ja sen menestys pohjautuu kaupunkilaisten omiin toimiin. Asukkaiden ja kaupungin aktiivinen vuoropuhelu […]

Lue lisää

Toimiva kaupunki on kansainvälisempi

Menestyvät kaupungit ovat olemukseltaan kansainvälisiä ja monikulttuurisia. Näin on ollut historiassa ja näin on tulevaisuudessa. Eri kulttuurien ja näkökulmien yhdistyessä syntyvät parhaimmat innovaatiot ja pohja jännittävälle ja virikkeelliselle elämälle. Globalisoituvassa maailmassa kilpailu investoinneista ja parhaista osaajista on kaupunkien välillä tiukkaa. Kaupunkien on taattava riittävä kansainvälinen toiminta- ja elinympäristö, kiinnostava kulttuurinen ilmapiiri ja toimivat palvelut, jotta […]

Lue lisää

Toimiva kaupunki on hauskempi

Menestyvässä kaupungissa on paljon vahvuuksia ja vähän heikkouksia. Hyvässä kaupungissa arki on helppoa. Viime kädessä kaupunki on hyvää elämää varten. Arjen sujuvuuden, turvallisuuden, hyvien työtilaisuuksien ja korkean hyvinvoinnin ohella kaupungin tulee olla myös innostava, elämyksiä ja virikkeitä antava. Hauskuus on olennainen osa urbaania elämäntapaa. Toimiva kaupunki on hauskempi. Helsinki on viimeisen vuoden aikana panostanut paljon […]

Lue lisää

Toimiva kaupunki on ketterämpi

Elämme monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Digitaalinen murros muuttaa elämäämme ja jopa työn tekemisen tapaa ennennäkemättömällä tavalla. Tällaisessa maailmassa pitää pystyä elämään ajassa, olemaan nopea, joustava ja uusiutumiskykyinen. Helsinki on iso organisaatio, joka ei aina ole ollut tunnetuin notkeudestaan. Menestyäkseen kaupunginkin pitää kuitenkin jatkuvasti uusiutua ja kehittää toimintatapojaan. Toimiva kaupunki on ketterämpi. Helsingin toimintakulttuuria on […]

Lue lisää

Toimiva kaupunki on siistimpi

Siisteys ja puhtaus ovat tärkeitä asioita arkipäivässä. Jokainen ymmärtää siisteyden merkityksen vaikkapa sairaalassa tai ravintolan keittiössä. Kotonakin arki sujuu mukavammin, kun paikat ovat järjestyksessä. Yleisellä siisteydellä, miten sen sitten mieltääkin, on iso merkitys myös kaupunkitasolla. Toimiva kaupunki on siistimpi. Siisteyteen on kiinnitetty huomiota myös Helsingissä. Käynnistimme ensimmäisenä vuotenani kokonaisvaltaisen kiinteistöstrategian laatimisen kaupungille. Kiinteistöstrategiassa luodaan polku […]

Lue lisää

Vuosi Helsingin pormestarina

Tänään tulee vuosi täyteen siitä, kun minut valittiin Helsingin pormestariksi. Vuosi on lyhyt, mutta silti pitkä aika. Paljon on tapahtunut. Yhtä sun toista on saatu aikaiseksi. Monia hyviä prosesseja on saatu liikkeelle. Katse on kuitenkin vahvasti tulevaisuudessa. Maailma muuttuu kovaa vauhtia ja Helsinki haluaa pysyä tämän muutoksen etujoukoissa. Ja ainahan perustekemisessämmekin on parantamisen varaa. Ensimmäistä […]

Lue lisää