Jan Vapaavuori

Elinkeinoministeri, kansanedustaja

Ajankohtaista

Vapaavuori: Kainuun ELY:n määräys estää Talvivaaran vesitilanteen kriisiytymisen

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote Talvivaaran kaivoksen vesitilanteen vuoksi Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä jätti 8.4.2015 Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen ympäristönsuojelulain 123 pykälän mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta. Tänään 15.4. antamallaan päätöksellään ELY-keskus määräsi konkurssipesän alentamaan kaivosalueen patoaltaiden pintoja välittömästi sellaiselle tasolle, että ympäristöturvallisuus alueella ei vaarannu. Viranomaisten tehtävä on valvoa, etteivät kaivoksen alueella puhdistusta odottavat prosessivedet pääse valumaan hallitsemattomasti ympäristöön. – Tämä edellyttää, että puhdistettuja vesiä ja luonnonvesiä poistetaan kaivosalueelta, jolloin vesialtaiden pintaa saadaan laskettua turvalliselle tasolle. Itsenäinen valvova viranomainen Kainuun ELY-keskus on nähnyt lisäjuoksutusten käyttöönoton välttämättömäksi. ELY-keskus tekee työtä, jota valvovan viranomaisen kuuluukin tehdä. Kainuun ELY:n määräys mahdollistaa nyt puhdistettujen vesien hallitun juoksuttamisen pois kaivosalueelta siihen asti, kunnes altaiden pinnat ovat jälleen turvallisella tasolla, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori toteaa. Talvivaaran kaivosalueelle kertyneet suuret vesimassat ovat seurausta kipsisakka-altaan vuodosta vuonna 2012, jonka seurauksena alue, jolta käsiteltäviä vesiä kerätään, kasvoi merkittävästi. Myös muun muassa kaivostoiminnan seisokki, kuluvan vuoden viime vuosia olennaisesti pienempi juoksutuskiintiö, vesienpuhdistuslaitteiston toimituksen viivästyminen konkurssin jälkeen,Lue koko artikkeli...

Jan Vapaavuori

Jan Vapaavuori on toiminut elinkeinoministerinä, asuntoministerinä, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana, kunnallispoliitikkona, erityisavustajana sekä puoluetoimiston ja eduskuntaryhmän työntekijänä. Yrityselämästä Vapaavuori on hankkinut kokemusta toimimalla pk-yrityksen toimitusjohtajana.

Vastuunkantaminen, intohimo kokoomukseen ja aktiivinen yhteiskunnallisen keskustelun käyminen ovat osa Jannen luontoa. Innokkaana urheilumiehenä hän harrastaa vapaa-aikanaan kaikenlaista liikuntaa.

» Lue lisää

Twitterissä

Instagramissa

  • Tänään Brysselissä energianeuvoston kokouksessa. Keskustelemme ensimmäistä kertaa energiaunionista.
  • Tänään Arabiemiraattien talousministeriä tapaamassa.
  • Tutustumassa Teerenpelin pienpanimotoimintaan Lahdessa.
  • Lahden ammattikorkeakoulussa puhumassa opiskelijoille mm. talouden haasteista.